Ứng dụng phần mềm GOM Inspect

Phần mềm GOM Inspect sử dụng trong công nghiệp như phần mềm kiểm tra, trình xem dữ liệu 3D, công cụ giao tiếp và chuyển đổi CAD.


BMW
BMW sử dụng phần mềm GOM inspect để đánh giá và trình xem dữ liệu 3D trên hàng trăm máy tính tại các nhà máy của tập đoàn BMW trên toàn thế giới. [xem thêm ...]
Miele
Miele sử dụng phần mềm GOM Inspect để đảm bảo trao đổi dữ liệu dễ dàng giữa các văn phòng của Mieler ở Đức. [xem thêm ...]
Bosch
Các chuyên gia từ Bosch sử dụng phần mềm GOM Inspect để cung cấp một danh mục thông tin đa dạng họ yêu cầu trong công việc. [xem thêm ...]
TRW
Phần mềm GOM Inspect miễn phí thuyết phục TRW trong các bài kiểm tra với phần mềm đánh giá các giải pháp đo. [xem thêm ...]
Novo Nordisk
Công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu Novo Nordisk sử dụng GOM Inspect như trình xem dữ liệu nâng cao các dự án thực hiện trong phần mềm GOM Inspect Professional. [xem thêm ...]
BJB
Công ty BJB giảm thời gian gia công khuôn từ ba hoặc bốn tuần xuống còn ba đến bốn ngày nhờ phần mềm GOM Inspect Professional. [xem thêm ...]
Vald. Birn
GOM Inspect hoạt động độc lập với quá trình quét Đó là điều quan trọng nhất đối với Vald. Birn. Công ty sử dụng phần mềm để kiểm soát chất lượng các mẫu đúc. [xem thêm ...]
Kraus & Naimer
Chuyên gia trong ngành công nghiệp sản xuất công tắc, Kraus & Naimer sử dụng GOM Inspect trong kiểm soát quá trình phát triển và sản xuất, kiểm tra sản phẩm chế thử trước khi tiến hành các bước sau trong sản xuất. [xem thêm ...]