บริษัทฯ ชั้นนำของโลกให้การยอมรับ
GOM Inspect

GOM Inspect ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมด้านการตรวจสอบ การเปิดและตรวจสอบข้อมูล 3 มิติ, เครื่องมือในการสื่อสารและตัวแปลง CAD ในบริษัทฯ ชั้นนำ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก


BMW
GOM Inspect เป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับ BMW โดยบริษัทในเครือของ BMW ทั่วโลกใช้ซอฟท์แวร์ดังกล่าว [เพิ่มเติม …]
Miele
GOM Inspect ใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรของ Miele ประเทศเยอรมนี และให้ความมั่นใจได้ว่าการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น เนื่องจากการใช้ข้อมูลประเภทเดียวกัน [เพิ่มเติม …]
Bosch
ผู้เชี่ยวชาญจาก Bosch ได้กล่าวไว้ว่า GOM Inspect ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ  [เพิ่มเติม …]
TRW
GOM Inspect สร้างความมั่นใจให้กับ TRW เป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับวิธีการวัดแบบอื่นๆ [เพิ่มเติม …]
Novo Nordisk
บริษัทฯ ด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกอย่าง Novo ใช้ GOM Inspect Professional เพื่อตรวจสอบโครงสร้างขั้นสูง [เพิ่มเติม …]
BJB
BJB สามารถลดขั้นตอนการทำงานจาก 3-4 สัปดาห์ เป็น 3-4 วัน โดยการใช้ GOM Inspect Professional [เพิ่มเติม …]
Vald. Birn
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการผลิตสวิทช์ใช้ GOM Inspect ในการควบคุม และพัฒนาการผลิต โดยการสร้างรายงานการตรวจสอบก่อนการผลิต [เพิ่มเติม …]
Kraus & Naimer
GOM Inspect กับการสแกนชิ้นงานนั้นแยกเป็นอิสระจากกัน บริษัทฯ ใช้ซอฟท์แวร์ GOM Inspect ในการควบคุณคุณภาพการผลิตภายในโรงงานหล่อ [เพิ่มเติม …]