คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

§ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

(1) คำชี้แจงดังต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเมื่อมีการใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และพฤติกรรมผู้ใช้ของคุณ

(2) ผู้ควบคุมตามมาตรา 4(7) ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสหภาพยุโรป (GDPR) คือ GOM GmbH, Schmitzstr 2, 38122 Braunschweig, Germany, info@gom.com (ดู “ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อ”) คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลได้ที่ gom@2b-advice.com หรือ 2B Advice GmbH, Joseph Schumpeter Allee 25, 53227 Bonn, Germany

(3) หากคุณติดต่อเราด้วยอีเมลหรือใช้แบบฟอร์มการติดต่อ เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้ (ที่อยู่อีเมลของคุณ และชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ถ้ามี) เพื่อตอบข้อสงสัยของคุณ เราจะลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ไว้เมื่อการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป หรือหากมีข้อกำหนดในการเก็บรักษาตามกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ซึ่งจำกัดการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น

(4) หากเราใช้ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อจัดเตรียมฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันให้บนเว็บไซต์ของเราหรือต้องการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้โดยละเอียด นอกจากนี้ เรายังแจ้งเกณฑ์บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการจัดเก็บด้วย

§ 2 สิทธิของคุณ

(1) คุณมีสิทธิในการร้องขอดังต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณ:

– สิทธิในการร้องขอการเข้าถึง

– สิทธิในการร้องขอการแก้ไขหรือการลบ

– สิทธิในการร้องขอการจำกัดการประมวลผล

– สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล

– สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลไปยังผู้ให้บริการรายอื่น

(2) นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราดำเนินการอีกด้วย

§ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

(1) หากคุณใช้เว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ในการหาข้อมูลเท่านั้น เช่น หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลใด ๆ แก่เรา เราจะเก็บรวมรวมเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งให้กับเซิร์ฟเวอร์ของเราเท่านั้น เมื่อคุณดูเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราต้องการดังต่อไปนี้ด้วยเหตุผลทางเทคนิคเพื่อแสดงผลเว็บไซต์ของเราให้กับคุณและรับประกันความมั่นคงและความปลอดภัย (กฎหมายที่รองรับสำหรับการดำเนินการนี้คือมาตรา 6 (1)(f) ของ GDPR):

– ที่อยู่ IP

– ข้อมูลและเวลาของคำร้อง

– ความแตกต่างระหว่างเขตเวลากับเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT)

– เนื้อหาของคำร้อง (หน้าที่ระบุ)

– สถานะการเข้าถึง/รหัสสถานะ HTTP

– จำนวนข้อมูลที่ถ่ายโอน

– เว็บไซต์ที่มาของคำร้อง

– เบราว์เซอร์

– ระบบปฏิบัติการและอินเตอร์เฟซ

– ภาษาและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์

(2) นอกจากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เรายังวางคุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่วางอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณและเชื่อมโยงกับเบราว์เซอร์ของคุณซึ่งส่งผ่านข้อมูลบางประการให้กับเอนทิตีที่ตั้งค่าคุกกี้ (ในกรณีนี้คือเรา) คุกกี้ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมหรือนำไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุกกี้เหล่านี้ได้รับการใช้งานเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราทั้งหมดใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(3) การใช้คุกกี้:

ก) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยจะอธิบายขอบเขตและการทำงานไว้ด้านล่าง:
– คุกกี้ชั่วคราว (ดูวรรค ข).

ข) คุกกี้ชั่วคราวจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวมถึงเซสชันคุกกี้ด้วย คุกกี้เหล่านี้จะ "รหัสเซสชัน" ซึ่งจัดสรรคำขอต่าง ๆ จากเบราว์เซอร์ของคุณไปยังเซสชันทั่วไป หมายความว่าเราจะสามารถรู้จำคอมพิวเตอร์ของคุณได้หากคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เซสชันคุกกี้จะถูกลบออกเมื่อคุณออกจากระบบหรือปิดเบราว์เซอร์ของคุณ

ค) คุณสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้ตามต้องการ เช่น คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ปฏิเสธคุกกี้ของบุคคลที่สามหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้ โปรดทราบว่าคุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้หากคุณดำเนินการเช่นนั้น

§ 4 การฝังวิดีโอ YouTube

(1) เราได้ฝังวิดีโอ YouTube ไว้ในเว็บไซต์ของเรา วิดีโอเหล่านั้นได้รับการจัดเก็บไว้ที่ http://www.YouTube.com และสามารถเล่นจากเว็บไซต์ของเราได้โดยตรง วิดีโอทั้งหมดเหล่านี้ฝังอยู่ใน "โหมดความเป็นส่วนตัวแบบครอบคลุม" ซึ่งหมายความว่าไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณในฐานะผู้ใช้ได้รับการส่งไปยัง YouTube หากคุณไม่ได้เล่นวิดีโอ ข้อมูลที่ระบุไว้ในวรรค 2 จะได้รับการส่งเมื่อคุณเล่นวิดีโอเท่านั้น เราไม่มีอำนาจเหนือการส่งข้อมูลนี้

(2) เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว YouTube จะได้รับแจ้งว่าคุณได้เข้าถึงเพจที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของคำชี้แจงนี้จะได้รับการส่งไปพร้อมกันด้วย การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงว่าคุณมีบัญชี YouTube หรือได้เข้าสู่ระบบบัญชีดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม หากคุณเข้าสู่ระบบ Google ข้อมูลของคุณจะได้รับการเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณโดยตรง หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลดังกล่าวได้รับการเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ YouTube ของคุณ คุณต้องออกจากระบบก่อนการเปิดใช้งานปุ่มดังกล่าว YouTube จัดเก็บข้อมูลของคุณในฐานะโปรไฟล์ผู้ใช้ซึ่งใช้สำหรับการโฆษณาและการวิจัยตลาดและ/หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ กล่าวโดยเฉพาะ การวิเคราะห์นี้จะดำเนินการ (แม้แต่กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ) เพื่อให้บริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องและเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้เครือข่ายสังคมอื่นทราบถึงกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา คุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธเข้าร่วมการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้เหล่านี้ แต่คุณต้องแจ้ง YouTube เพื่อใช้สิทธินี้

(3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตในการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลโดย YouTube โปรดดูคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว คุณจะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณและการตั้งค่าที่คุณสามารถใช้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้ที่นี่: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy Google ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและปฏิบัติตาม EU-US Privacy Shield Framework https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework