Metryczka

Podmiotem odpowiedzialnym za ofertę internetową prezentowaną na niniejszej witrynie jest firma GOM GmbH z siedzibą w Braunschweig, w Niemczech.

GOM GmbH
Schmitzstraße 2
38122 Braunschweig
Niemcy

Telefon: +49 531 390290
Faks: +49 531 3902915
E-mail: info@gom.com

Osoba odpowiedzialna za treść, zgodnie z § 55 II RStV (niemieckiej Umowy państwowej w sprawie radiofonii):
Dr Inż. Detlef Winter (adres zob. wyżej)

Internet: http://www.gom.com

Rejestr handlowy:  Braunschweig HRB 3131
Dyrekcja spółki: Dipl.-Inf. Dirk Bergmann, Dr Inż. Detlef Winter
NIP, zgodnie z § 27a UStG (niemieckiej Ustawy o podatku dochodowym): DE114877953

Ograniczenia związane z prawem autorskim

Wszelkie informacje, dane, artykuły oraz dane liczbowe podane na niniejszej stronie internetowej objęte są ochroną praw autorskich. Wykorzystywanie treści dostępnych na niniejszej stronie internetowej, mogących podlegać ochronie praw autorskich, wymaga każdorazowo specjalnej zgody na piśmie odpowiedniego autora lub twórcy.

Zdjęcia: © GOM GmbH, fotolia (© masterzphotofo)

Odpowiedzialność

Treść hiperłączy do stron zewnętrznych nie podlega weryfikacji. Odpowiedzialność za nią może ponosić odpowiedni dostawca. Treść niniejszej strony internetowej poddawana jest skrupulatnej weryfikacji. Niemniej jednak, nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność prezentowanych informacji.