Kde se GOM Inspect používá

GOM Inspect slouží k průmyslovému použití jako inspekční software, 3D prohlížeč, komunikační nástroj a CAD převodník.


BMW
Firma BMW používá GOM Inspect jako standardní 3D prohlížeč a vyhodnocovací software na stovkách počítačů v závodech BMW Group po celém světě. [více …]
Miele
Firma Miele zavedla software GOM Inspect k zajištění bezproblémové výměny dat mezi svými provozy v celé své skupině v Německu. [více …]
Bosch
Odborníci firmy Bosch využívají výhod GOM Inspect softwaru pro sdílení informací potřebných při vývoji svých produktů. [více …]
TRW
Firma TRW provedla test inspekčních softwarů a zvolila bezplatný software GOM Inspect. [více …]
Novo Nordisk
Světová firma z oboru zdravotní péče Novo Nordisk používá GOM Inspect jako osvědčený prohlížeč pro projekty vytvořené v softwaru GOM Inspect Professional. [více …]
BJB
Společnost BJB zkrátila díky softwaru GOM Inspect Professional proces výroby nástrojů ze tří až čtyř týdnů na tři až čtyři dny. [více …]
Vald. Birn
GOM Inspect je nezávislý na procesu skenování což je zásadní argument pro firmu Vald. Birn. Tato společnost používá software GOM Inspect pro sledování kvality vzorků svých odlitků. [více …]
Kraus & Naimer
Specialista na průmyslové spínače, firma Kraus & Naimer, používá software GOM Inspect jak ve fázi vývoje při prvotní inspekci dílů tak i během vlastní výroby. [více …]