Prohlášení o ochraně soukromí

§ 1. Informace o shromažďování osobních údajů

(1) Následující prohlášení obsahuje informace o shromažďování osobních údajů během používání našich webových stránek. Osobními údaji jsou všechna data týkající se vaší osoby, jako vaše jméno, příjmení, poštovní a e-mailová adresa a uživatelské chování.

(2) Správcem ve smyslu článku 4 (7) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) EU je společnost GOM GmbH, Schmitzstr. 2, 38122 Braunschweig, Německo, info@gom.com (viz Impresum). Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese gom@2b-advice.com nebo 2B Advice GmbH, Joseph Schumpeter Allee 25, 53227 Bonn, Německo.

(3) V případě kontaktu e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře uchováváme údaje, které jste nám poskytli (vaši e-mailovou adresu, případně také jméno a telefonní číslo), za účelem odpovědi na váš dotaz. Jakmile další uchovávání takto poskytnutých údajů není již nutné, jsou tyto odstraněny nebo existuje-li zákonná povinnost jejich uchování, jsou nadále zpracovávány v omezeném rozsahu.

(4) Podrobné informace o využívání služeb externích poskytovatelů k zajištění jednotlivých funkcí našich webových stránek a možném využití vašich údajů pro reklamní účely naleznete níže. Kritéria, podle kterých určujeme dobu uchovávání, najdete tamtéž.

§ 2. Vaše práva

(1) V souvislosti s uchováváním vašich osobních údajů máte vůči naší společnosti právo:

– požadovat jejich zpřístupnění,

– požadovat jejich opravu nebo výmaz,

– požadovat omezení jejich zpracování,

– vznést námitku proti zpracování,

– požadovat jejich přenositelnost.

(2) Dále máte právo podat u úřadu pověřeného dozorem nad ochranou osobních údajů stížnost ohledně zpracovávání vašich osobních údajů naší společností.

§ 3. Shromažďování osobních údajů během návštěvy našich webových stránek

(1) Pokud naše webové stránky používáte pouze za účelem získání informací, tj. nezaregistrujete se ani nám neposkytnete žádné další informace, shromažďujeme pouze osobní údaje odesílané z vašeho prohlížeče na naše servery. Během prohlížení našich webových stránek o vás shromažďujeme údaje, které jsou technicky nezbytné za účelem správného zobrazení stránek a zajištění jejich stability a bezpečnosti (v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR). Tyto údaje zahrnují:

– IP adresu,

– datum a čas žádosti,

– časový posun ve vztahu ke greenwichskému času (GMT),

– obsah žádosti (konkrétní stránku),

– stav přístupu / stavový kód http,

– objem přenášených dat,

– výchozí webovou stránku žádosti,

– prohlížeč,

– operační systém a rozhraní,

– jazyk a verzi prohlížeče.

(2) Kromě shromažďování výše jmenovaných údajů ukládáme také během vaší návštěvy našich webových stránek soubor cookie na vašem počítači. Cookie jsou malé textové soubory ukládané na vašem pevném disku prostřednictvím vašeho prohlížeče, pomocí nichž subjekt, který je u vás uložil (v tom případě naše společnost), získává určité informace. Tyto soubory nemohou spouštět programy ani váš počítač infikovat viry. Jejich účelem je usnadnit používání a zlepšit fungování našich webových stránek.

(3) Použití souborů cookie:

a) Tyto webové stránky používají následující druhy cookie, jejichž podstata a fungování jsou vysvětleny níže:
– dočasné soubory cookie (viz písm. b).

b) Dočasné soubory cookie jsou automaticky smazány, jakmile zavřete svůj prohlížeč. Jedná se zejména o relační soubory cookie. Tyto obsahují "identifikátor relace", který umožňuje přiřadit různé žádosti vašeho prohlížeče stejné relaci. Můžeme tak váš počítač identifikovat, pokud se na naše webové stránky vrátíte. Relační cookie jsou smazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete svůj prohlížeč.

c) Ve svém prohlížeči si můžete zvolit libovolná nastavení, např. odmítání souborů cookie třetích stran nebo všech cookie vůbec. Upozorňujeme však, že v těchto případech u vás nemusí fungovat všechny funkce našich webových stránek.

§ 4 Vkládání videí YouTube

(1) Naše webové stránky obsahují vložena videa, která se nacházejí na http://www.YouTube.com a jsou přehrávána přímo na našich stránkách. Všechna tato videa jsou vložena v tzv. režimu zvýšeného soukromí, což znamená, že pokud video nespustíte, nebudou společnosti YouTube poskytnuté žádné vaše uživatelské údaje. Údaje uvedené v odstavci 2 budou odeslány, pouze pokud video spustíte. Na tyto datové přenosy nemá naše společnost žádný vliv.

(2) V případě vaší návštěvy na našich internetových stránkách je společnost YouTube informována, že jste navštívili příslušnou stránku v naší doméně. V takovém případě budou odeslána také data jmenovaná v bodě 3 tohoto prohlášení. Zda vlastníte účet u YouTube a jste k němu přihlášeni, nemá na tyto přenosy vliv. Jste-li přihlášení k účtu u Google, vaše data s ním budou přímo propojena. Pokud si nepřejete, aby tato data byla přiřazena k vašemu profilu u YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše data do uživatelského profilu, který využívá k reklamním účelům, průzkumům trhu a přizpůsobení svých webových stránek potřebám uživatelů. Účelem této analýzy je zejména nabízení relevantní reklamy (i nepřihlášeným uživatelům) a informování ostatních uživatelů dané sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. S vytvářením těchto uživatelských profilů máte právo vyjádřit nesouhlas. Pro uplatnění tohoto práva se obraťte na společnost YouTube.

(3) Další informace ohledně účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání údajů společností YouTube naleznete v jejím prohlášení o ochraně soukromí. Můžete se tam také dále informovat o svých právech a nastaveních, která můžete použít pro ochranu svého soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje v různých lokalitách, včetně USA, a řídí se Rámcovými zásadami štítu EU–USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.