Hỗ trợ

Đào tạo và hỗ trợ các gói phần mềm GOM Inspect.


GOM Service Area

GOM cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho phần mềm GOM Inspect tại: support.gom.com

Hướng dẫn

Tài liệu và các video hướng dẫn người dùng cho từng ứng dụng cụ thể cung cấp thông tin quan trọng về phần mềm GOM.

Dữ liệu mẫu

Bộ dữ liệu đa dạng các ứng dụng khác nhau có sẵn trong khu vực dịch vụ.

Cơ sở kiến thức

Mục này bao gồm hơn 500 bài viết với các thông tin về phần cứng và phần mềm.

Diễn đàn GOM

Hơn 5,000 người dùng tại Diễn đàn cùng nhau thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm với các người dùng khác và các chuyên gia của GOM.

Cập nhật phần mềm

Phiên bản phần mềm mới nhất có thể tải trong khu vực dịch vụ GOM.


Khu vực dịch vụ GOM có thể truy cập thông qua support.gom.com sau khi đăng ký tự nguyện.


Đào tạo

Các video hướng dẫn giới thiệu các tính năng của phần mềm GOM Inspect.

Giao diện người dùng

Hướng dẫn đầu tiên giới thiệu tổng quan về giao diện người dùng bao gồm trình xem 3D, trình tìm kiếm và báo cáo. Đồng thời, tất cả khái niệm phần mềm chính sẽ được giới thiệu khái quát trong hướng dẫn này.

[XEM VIDEO]

Nhập dữ liệu

Video này hướng dẫn cách nhập dữ liệu, chẳng hạn như nhập các file CAD, dữ liệu đám mây điểm hay dữ liệu từ máy chụp cắt lớp.

[XEM VIDEO]

Kiểm tra đơn giản

Phần này giới thiệu các bước kiểm tra đơn giản điển hình nhất. Nó giới thiêu cách thực hiện căn chỉnh, tạo so sánh bề mặt và lưu lại kết quả thực hiện trên một trang báo cáo.

[XEM VIDEO]

Kiểm tra kích thước

Video này bao gồm phương pháp kiểm tra kích thước cả trên dữ liệu danh nghĩa và dữ liệu thực tế.

[XEM VIDEO]

Xu hướng sai lệch

Hướng dẫn này giải thích các khái niệm phần mềm bổ sung để kiểm tra sai lệch. Video hướng dẫn bao gồm: dòng thời gian, biểu đồ, và bảng biểu cũng như các video trong báo cáo.

[XEM VIDEO]

Báo cáo

Hướng dẫn cuối cùng cung cấp cái nhìn chi tiết hơn liên quan tới tất cả lựa chọn báo cáo, chẳng hạn như cập nhật các trang báo cáo, thực hiện trên biểu mẫu và xuất các báo cáo.

[XEM VIDEO]


Hội thảo

GOM tổ chức các buổi hội thảo thực hành và các khóa đào tạo cho người mới bắt đầu và người dùng nâng cao.

Các chương trình đào tạo GOM Inspect:

Hội thảo giới thiệu GOM Inspect

Buổi hội thảo một ngày sẽ giới thiệu các bài thực hành với nội dung: nhập lưới, quét và dữ liệu CAD, xử lý lưới, lắp ghép, so sánh dữ liệu thực tế với CAD, kiểm tra 3D, kiểm tra 2D, kiểm tra dung sai GD&T, phân tích độ dày vật liệu, trình xem dữ liệu 3D và các nội dung khác.

Đăng ký tham dự hội thảo giới thiệu GOM Inspect
[ĐĂNG KÝ]

Đào tạo cơ bản GOM Inspect Professional

Chương trình đào tạo trong hai ngày với nội dung chính là kiểm tra lưới và điểm: Nhập dữ liệu quét, kiểm tra đơn giản, kiểm tra tham số, phương án kiểm tra, nguyên tắc đo, lắp ghép, báo cáo, mẫu công việc, phân tích xu hướng, v.v.v…

Đăng ký tham gia khóa đào tạo GOM Inspect Professional cơ bản
[ĐĂNG KÝ]


Tìm hiểu thêm nhiều thông tin về chương trình đào tạo GOM Inspect tại: www.gom.com.

Tìm hiểu thông tin về các buổi hội thảo và chương trình đào tạo tại quốc gia khác, vui lòng liên hệ với đại diện của GOM tại đất nước bạn mong muốn.