Tuyên bố về Quyền riêng tư

§ 1 Thông tin về thu thập dữ liệu cá nhân

(1) Tuyên bố sau đây chứa thông tin về việc thu thập dữ liệu cá nhân khi sử dụng trang web của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân là tất cả dữ liệu liên quan đến cá nhân bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email và hành vi người dùng.

(2) Bên kiểm soát theo Điều 4(7) của Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Liên minh châu Âu (EU) (GDPR) là GOM GmbH, Schmitzstr. 2, 38122 Braunschweig, Đức, info@gom.com (xem “Dấu ấn”). Bạn có thể liên hệ viên chức phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ gom@2b-advice.com hoặc 2B Advice GmbH, Joseph Schumpeter Allee 25, 53227 Bonn, Đức.

(3) Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua email hoặc sử dụng môt hình thức liên hệ khác, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu bạn cung cấp (địa chỉ email và tên và số điện thoại của bạn, nếu có) để trả lời yêu cầu thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu được cung cấp liên quan đến việc này khi việc lưu trữ chúng không còn cần thiết hoặc hạn chế việc xử lý chúng nếu áp dụng yêu cầu lưu giữ theo luật định.

(4) Nếu chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để cung cấp các chức năng riêng lẻ trên trang web của chúng tôi hoặc muốn sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích quảng cáo, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động liên quan bên dưới. Chúng tôi cũng nêu rõ các tiêu chí áp dụng liên quan đến thời gian lưu trữ.

§ 2 Các quyền của bạn

(1) Bạn có quyền yêu cầu những điều sau đây từ chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân về bạn:

– quyền yêu cầu truy cập

– quyền yêu cầu hiệu chỉnh hoặc xóa

– quyền yêu cầu hạn chế xử lý

– quyền từ chối xử lý

– quyền mang theo dữ liệu

(2) Bạn cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

§ 3 Thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn truy cập trang web của chúng tôi

(1) Nếu bạn sử dụng trang web hoàn toàn cho mục đích thông tin, tức là nếu bạn không đăng ký hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào khác, chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của bạn gửi đến máy chủ của chúng tôi. Khi bạn xem trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu sau mà chúng tôi yêu cầu để hiển thị trang web của chúng tôi cho bạn vì các lý do kỹ thuật và đảm bảo sự ổn định và bảo mật (cơ sở pháp lý cho điều này là Điều 6(1)(f) của GDPR):

– địa chỉ IP

– ngày giờ yêu cầu

– chênh lệch múi giờ với Giờ Trung bình tại Greenwich (GMT)

– nội dung yêu cầu (trang cụ thể)

– tình trạng truy cập/mã tình trạng HTTP

– khối lượng dữ liệu được chuyển

– trang web mà yêu cầu xuất phát từ đó

– trình duyệt

– hệ điều hành và giao diện

– ngôn ngữ và phiên bản phần mềm trình duyệt

(2) Cũng như thu thập dữ liệu nói trên, chúng tôi cũng đặt cookie trên máy tính của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt trên ổ cứng và liên kết với trình duyệt của bạn, chuyển một số thông tin nhất định cho tổ chức cài đặt cookie (trong trường hợp này là chúng tôi). Cookie không thể chạy chương trình hoặc đưa vi-rút vào máy tính của bạn. Chúng được sử dụng để làm cho trang web của chúng tôi trở nên thân thiện với người dùng và hiệu quả hơn một cách toàn diện.

(3) Sử dụng cookie:

a) Trang web này sử dụng các loại cookie sau đây, phạm vi và chức năng của chúng được giải thích bên dưới:
– cookie tạm thời (xem điểm b).

b) Cookie tạm thời sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt. Cụ thể, chúng bao gồm cookie phiên. Cookie có chứa “ID phiên” phân bổ các yêu cầu khác nhau từ trình duyệt đến một phiên chung. Điều này có nghĩa là máy tính của bạn sẽ được nhận ra nếu bạn quay lại trang web của chúng tôi. Cookie phiên sẽ bị xóa khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt.

c) Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình như mong muốn, ví dụ: cài đặt thành từ chối cookie của bên thứ ba hoặc từ chối tất cả cookie. Vui lòng lưu ý rằng bạn có thể không sử dụng được tất cả các chức năng của trang web này nếu bạn làm như vậy.

§ 4 Nhúng video YouTube

(1) Chúng tôi nhúng video YouTube vào trang web của mình. Chúng được lưu trữ tại http://www.YouTube.com và có thể được phát trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Tất cả các video này đều được nhúng ở “chế độ quyền riêng tư mở rộng”, điều đó có nghĩa là không có dữ liệu nào liên quan đến bạn với tư cách người dùng được truyền đến YouTube nếu bạn không phát video. Chỉ khi bạn phát video, dữ liệu được chỉ định trong đoạn 2 sẽ được truyền đi. Chúng tôi không có ảnh hưởng nào đến việc truyền dữ liệu này.

(2) Khi bạn truy cập trang web, YouTube được thông báo rằng bạn đã truy cập vào trang có liên quan trên trang web của chúng tôi. Dữ liệu được chỉ định trong phần 3 của tuyên bố này cũng được gửi đi. Điều này xảy ra bất kể bạn có tài khoản YouTube hoặc đăng nhập vào tài khoản đó hay không. Nếu bạn đăng nhập vào Google, dữ liệu của bạn sẽ được liên kết trực tiếp với tài khoản của bạn. Nếu bạn không muốn dữ liệu được liên kết với hồ sơ YouTube của mình, bạn phải đăng xuất trước khi kích hoạt nút. YouTube lưu trữ dữ liệu của bạn dưới dạng hồ sơ người dùng, họ sử dụng dữ liệu này cho mục đích quảng cáo và nghiên cứu thị trường và/hoặc điều chỉnh trang web của họ theo nhu cầu của người dùng. Đặc biệt, phân tích này được thực hiện (ngay cả đối với người dùng không đăng nhập) để phục vụ quảng cáo có liên quan và để thông báo cho những người dùng mạng xã hội khác về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn có quyền chọn không tạo các hồ sơ người dùng này, nhưng để thực hiện quyền này, bạn phải tham khảo YouTube.

(3) Để biết thêm thông tin về mục đích và phạm vi thu thập và xử lý dữ liệu của YouTube, vui lòng xem tuyên bố về quyền riêng tư. Ở đây bạn cũng sẽ tìm thấy thêm thông tin về các quyền của mình và các cài đặt bạn có thể sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google xử lý dữ liệu cá nhân và địa điểm của bạn, bao gồm cả Hoa Kỳ và tuân thủ Khung Bảo vệ Quyền riêng tư của Liên minh châu Âu-Hoa Kỳ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.