GOM Inspect là gì

GOM Inspect là phần mềm phân tích dữ liệu đo 3D từ các máy quét laze hoặc máy quét dựa trên nguyên lý vân sáng, các máy đo tọa độ (CMM) và các hệ thống đo khác. Phần mềm GOM được sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm, quá trình kiểm soát chất lượng và quá trình sản xuất.


Các Lưới Đa giác từ Đám mây Điểm

Các lưới 3D cho các bộ phận và các thành phần được tính toán từ các đám mây điểm 3D để hiển thị, mô phỏng, tái tạo bề mặt và so sánh danh nghĩa / thực tế. Các lưới cũng thích hợp cho lắp ráp ảo dựa trên các phép đo từ các nguồn khác nhau. Các lưới đa giác chính xác có thể được xuất sang một số định dạng chuẩn như STL, G3D, JT Open, ASCII và PLY. Lưới đa giác có thể được xuất theo định dạng STL cho các ứng dụng như in 3D.


Xử lý lưới

Lưới đa giác có thể được làm nhẵn, mỏng và tinh tế. Ngoài ra, các lỗ trong lưới có thể được lấp đầy và các đường cong có thể được trích xuất. Lưới được xử lý bằng cách sử dụng các thuật toán dựa trên độ cong và dung sai. Phần mềm cung cấp cho người dùng một bản xem trước trực tiếp của từng bước xử lý. Hơn nữa, một lưới vàng có thể được xác định bằng cách tìm lưới tốt nhất hoặc tính toán một lưới trung bình.


Nhập CAD

Các định dạng CAD trung lập như IGES, JT Open và STEP cũng như các định dạng gốc như CATIA, NX, Solidworks và Pro/E có thể được nhập vào GOM Inspect Professional mà không mất thêm chi phí. Các định dạng dữ liệu riêng biệt được nhập thông qua kéo và thả và được tự động xác định và phân định bởi phần mềm này.


Nhập CT

Mô hình khối lượng quét có thể được hiển thị trực quan và đánh giá trong phần mềm. Dữ liệu khối lượng được chụp bởi máy chụp cắt lớp máy tính có thể được nhập bằng cách kéo và thả ở các định dạng phổ biến (.vgi, .vgl, .pcr, .exv, .rek) hoặc dưới dạng dữ liệu thô và có thể được đánh giá trực tiếp. Ngoài ra, các vật liệu khác nhau của một đối tượng được quét có thể được nhập dưới dạng các lưới bề mặt riêng biệt. Ngoài các đối tượng được quét riêng, phần mềm cũng cho phép nhập các tập dữ liệu bao gồm một số đối tượng được quét cùng lúc với một CT. Có thể nhập tối đa 32 đối tượng dưới dạng các lưới riêng lẻ cùng một lúc. Phần mềm Inspect GOM cung cấp các chế độ đa giác khác nhau để nhập dữ liệu.


FTA / PMI (Thông tin Sản xuất sản phẩm)

Trong các khái niệm như PLM (Quản lý Vòng đời Sản phẩm), càng nhiều thông tin về quy trình và thông tin bộ phận càng tốt được tập hợp dưới dạng PMI (Thông tin Sản xuất Sản phẩm) để bảo đảm quản lý toàn diện và quản lý toàn bộ dây chuyền sản xuất. GOM hỗ trợ các giao diện để chuyển các tính năng kiểm tra kỹ thuật số. Tiêu chuẩn chất lượng và các hệ thống số liệu đã được thực hiện bởi một xây dựng ngữ nghĩa vào trong CAD có thể được chuyển sang kỹ thuật số và được đánh giá trong một cách nhạy cảm theo ngữ cảnh. Do kế hoạch kiểm tra được tạo ra trực tiếp trong quá trình nhập CAD, nên việc lập trình làm việc chuyên sâu bổ sung là không cần thiết.


Căn chỉnh

Phần mềm GOM 3D bao gồm tất cả các chức năng căn chỉnh tiêu chuẩn. Chúng bao gồm: Căn chỉnh RPS, căn chỉnh phân cấp dựa trên các yếu tố hình học, căn chỉnh trong một hệ tọa độ địa phương, căn chỉnh theo các điểm tham chiếu cũng như các phương pháp khác nhau phù hợp nhất, chẳng hạn như phù hợp nhất toàn cầu và phù hợp nhất địa phương. Khách hàng cũng có thể sử dụng các sắp xếp cụ thể của riêng họ như “Chùm cân bằng” hoặc “Lồng nhau cân bằng”, ví dụ, đối với các cánh tua-bin.


So sánh danh nghĩa / thực tế

Các lưới đa giác được tính toán mô tả các bề mặt dạng tự do và nguyên thủy. Có thể kiểm tra các lưới bằng cách so sánh các bề mặt với bản vẽ kỹ thuật hoặc trực tiếp với bộ dữ liệu CAD. Một phân tích 3D của các bề mặt cũng như phân tích 2D các phần hoặc điểm có thể được thực hiện trong phần mềm. Cũng có thể tạo ra các thành phần nguyên thủy dựa trên CAD như đường thẳng, mặt phẳng, vòng tròn hoặc hình trụ.


Phân tích GD&T

Các yếu tố GD&T tương ứng là, ví dụ, tính phẳng, tính song song hoặc tính chất hình trụ. Cả hai phân tích tiêu chuẩn về khoảng cách 2 điểm và yêu cầu vật liệu tối đa cũng như dung sai vị trí trong các hệ thống tọa độ và tọa độ dữ liệu địa phương là có thể. GOM hỗ trợ các tiêu chuẩn ISO cũng như các tiêu chuẩn ASME và liên tục thực hiện các cập nhật của các tiêu chuẩn vào phần mềm này.


Kiểm tra biến dạng cánh máy bay

GOM Inspect Professional kết hợp các chức năng kiểm tra chung với các đánh giá ứng dụng cụ thể. Chức năng kiểm soát chất lượng gốc để phân tích các cánh máy bay và cánh tuabin bao gồm: kiểm tra đường trung bình của cấu hình, trọng tâm của cấu hình và độ dày của cấu hình của các cánh tuabin trên cơ sở các phần 2D. Trọng tâm, bán kính và lực xoắn của cấu hình cũng có thể được tính toán.


Kiểm tra dựa trên đường cong

Phần mềm GOM Inspect Professional khép khoảng trống giữa kiểm tra dựa trên điểm và dựa trên bề mặt. Dữ liệu số hóa toàn trường được sử dụng để áp dụng các chức năng xây dựng cho các đường cong và để hiển thị các thuộc tính riêng lẻ của chúng. Ví dụ, có thể bắt giữ các đường cong cạnh, phân tích bán kính và các dòng ký tự và tạo các đường cong lưỡi gà. Phân tích Flush & Gap là một yếu tố khác được cung cấp trong kiểm tra dựa trên đường cong.


Kiểm tra dựa trên điểm

Chức năng đánh giá cũng có thể được sử dụng cho các đám mây điểm. Điều này bao gồm, ví dụ, đo khoảng cách giữa các điểm riêng lẻ và so sánh các điểm với mô hình CAD. Chức năng xây dựng sau đó có thể được áp dụng để tạo ra các hình học chuẩn dựa trên một số điểm. Điều này cho phép phân tích độ chính xác chiều hoặc phân tích GD&T trên các phần tử được tạo, bao gồm độ phẳng, hình trụ hoặc độ chính xác vị trí.


Phân tích Chuyển động và Biến dạng

Phân tích chuyển động và biến dạng được thực hiện bằng cách sử dụng khái niệm thành phần. Các điểm được chia thành các nhóm dính liền và được xác định là các thành phần. Chuyển đổi hoặc chỉnh sửa cho các chuyển động phần thân cứng sau đó có thể được tính toán cho các thành phần này. Phân tích 6DoF dùng để xác định sự chuyển dịch và chuyển động theo mọi hướng. Các trường Vector sau đó giúp hình dung các chuyển động điểm và biến dạng theo thời gian.


Kiểm tra khiếm khuyết bề mặt

Phép đo quang học cho phép đánh giá một loạt bộ phận đi kèm và tái sản xuất các khiếm khuyết bề mặt. Kết quả là khách quan và có sẵn trong một thời gian ngắn hơn so với phương pháp thông thường của đá xay. Đối với bản đồ khiếm khuyết bề mặt để phù hợp với hình thức của bộ phận một cách trực tiếp, phần mềm GOM Inspect kiểm tra các khuyết tật bề mặt ngay cả trong các hướng cong có thể. Hơn nữa, phần mềm tính toán hướng của các trạng thài thông thường của bề mặt một cách tự động. Chỉ có một bản đồ khiếm khuyết là cần thiết để kiểm tra các phạm vi rộng lớn được phân tích theo cùng một hướng theo kế hoạch kiểm tra.


Kiểm tra tham số

Phần mềm GOM dựa trên khái niệm tham số, tạo thành nền tảng cơ bản cho mọi chức năng. Phương pháp tham số này bảo đảm rằng tất cả các bước của quy trình đều có thể theo dõi, do đó bảo đảm độ tin cậy của quy trình để đánh giá các kết quả và báo cáo.


Giảng dạy bằng cách làm

Với Giảng dạy bằng cách làm, bất kỳ đánh giá hoàn thành nào cũng có thể dễ dàng áp dụng cho hai hoặc nhiều phần. Nhờ thiết kế tham số, phần mềm tự động lưu trữ từng bước kiểm tra riêng lẻ. Không có sự khác biệt giữa đánh giá đơn và đa. Tất cả các bước đánh giá đều có thể kiểm soát được mà không cần viết bản thảo, lập kế hoạch trước hoặc sự can thiệp của người dùng, để không mất thời gian cho việc lập trình.


Phân tích Xu hướng, SPC và sự Biến dạng

Khái niệm tham số cơ bản của phần mềm GOM cho phép phân tích xu hướng cho nhiều đánh giá, ví dụ, trong kiểm soát quy trình thống kê (SPC) hoặc để phân tích biến dạng. Điều này cho phép đánh giá toàn bộ một số phần hoặc các giai đoạn trong một dự án đơn lẻ và cung cấp các chức năng để xác định các giá trị phân tích thống kê như Cp, Cpk, Pp, Ppk, Min (Tối thiểu), Max (Tối đa), Trung bình và Sigma.


Phòng Đo lường Ảo (VMR)

VMR là một đại diện ảo, cón có chức năng của môi trường đo thực, bao gồm cảm biến, động học, thành phần với thiết bị và kế hoạch đo lường. Kết hợp với quy trình kiểm tra tham số do phần mềm GOM Inspect Professional cung cấp, VMR cho phép thực hiện các quy trình đo tự động: nhập các kế hoạch đo lường, lập trình trực tuyến và ngoại tuyến, mô phỏng đo 3D, kiểm soát va chạm, độ tin cậy của quá trình, thu thập dữ liệu, kiểm tra và lập báo cáo.


Lập báo cáo

Mô-đun báo cáo cho phép tạo báo cáo bao gồm ảnh chụp nhanh, hình ảnh, bảng, sơ đồ, văn bản và đồ họa. Kết quả có thể được hiển thị và chỉnh sửa trong giao diện người dùng và sau đó được xuất dưới dạng tài liệu PDF. Các mẫu có thể tái sử dụng và mỗi bối cảnh được lưu trong báo cáo có thể được khôi phục trong cửa sổ 3D.


Phần mềm GOM Inspect miễn phí

GOM Inspect là phần mềm kiểm tra và xử lý lưới miễn phí cho việc tạo lưới đa giác và có thể được sử dụng như một trình xem để đo kết quả và dữ liệu CAD. Phần mềm miễn phí được thiết kế cho người dùng xử lý và đánh giá dữ liệu 3D. Trong phần mềm GOM Inspect, chức năng tham số không hoàn toàn có sẵn. Chức năng tham số đảm bảo truy xuất nguồn gốc của dữ liệu đo. Tuy nhiên, việc tạo các mẫu hoặc macro (vĩ mô) để đánh giá đa dạng và chức năng kiểm tra tham số chỉ có đầy đủ trong phần mềm GOM Inspect Professional. Với phần mềm GOM Inspect, nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng có một công cụ miễn phí có sẵn để đánh giá và phân tích kết quả đo lường cùng nhau.


Digital Assembly

Several parts can easily be virtually assembled in a project. Even measured meshes of two parts can be aligned with each other using different options. Therefore, inspections are possible not only within a part, but also between parts.
The physical assembly can be predicted or reconstructed based on individual parts. Users can, for example, precisely inspect gap and flush dimensions between the individual parts and prevent collisions.


Next Steps in Automotive Car Body Inspection

The GOM Software 2018 offers an optimized workflow for robogrammetry to measure car bodies even faster, more accurately and with fewer means.
Thanks to new measuring principles, you can now analyze bolts and threads without adapters. In addition to standardized evaluations, GOM offers inspection principles that users can adapt individually to their measuring tasks. This makes it easy to transfer a user-specific gap and flush analysis from one point to other points on the same or another part.


Smart Inspection

GD&T checks of a part or a part assembly that are specified in an engineering drawing can be directly chosen in the GOM Software 2018 thanks to the optimized workflow. The software automatically recognizes geometric elements and freeform surfaces and GD&T can be adapted accordingly.
Functional aspects, such as parallelism, flatness and positions in the local datum and coordinate system, can thus be inspected faster and more comfortable. The results can be displayed in a colored deviation representation.

So sánh GOM Inspect và GOM Inspect Professional

Tạo lưới từ dữ liệu quét yes yes yes
Xử lý lưới điểm yes yes yes
Nhập CAD cơ bản yes yes yes
Nhập CAD nâng cao no yes yes
Nhập/Xuất dữ liệu đo yes yes yes
Kiểm tra tham số no yes yes
Truy xuất dữ liệu yes yes yes
Giảng dạy bằng cách làm no yes yes
Lắp ghép yes yes yes
So sánh danh nghĩa / thực tế yes yes yes
Phân tích GD&T yes yes yes
Phân tích xu hướng yes yes yes
Tạo phương án xu hướng no yes yes
Kiểm tra cánh máy bay yes yes yes
Sơ đồ khuyết tật bề mặt yes yes yes
Kiểm tra dựa trên đường cong yes yes yes
Kiểm tra dựa trên các điểm yes yes yes
Mô tả no yes yes
Mẫu no yes yes
Báo cáo yes yes yes
Phòng đo ảo (Mô-đun thêm vào) no yes yes
Giải pháp linh hoạt cho các chứng nhận toàn cầu no no yes

Phần mềm GOM Inspect miễn phí cũng là trình xem dữ liệu tất cả các kết quả đo được tạo ra bởi phần mềm GOM Inspect Professional.