Nhánh nhà xuất bản

GOM GmbH, Braunschweig, Đức cung cấp các thông tin được tiết lộ trên website này dựa trên các thông báo về pháp lý.

GOM GmbH
Schmitzstraße 2
38122 Braunschweig
Đức

Điện thoại: +49 531 390290
Fax: +49 531 3902915
Email: info@gom.com

Chứng nhận nội dung theo §55 II RStV:
Dr.-Ing. Detlef Winter (địa chỉ như trên)

Internet: http://www.gom.com

Đăng ký kinh doanh:  Braunschweig HRB 3131
Giám đốc: Dipl.-Inf. Dirk Bergmann, Dr.-Ing. Detlef Winter
Mã số thuế theo §27a UStG: DE114877953

Bản quyền

Tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản và hình ảnh trên website này được bảo vệ bởi luật bản quyền. Nội dung trên website không được sao chép khi chưa được sự cho phép của tác giả và người tạo nội dung.

Hình ảnh: © GOM GmbH, fotolia (© masterzphotofo)

Trách nhiệm pháp lý

Nội dung của các đường dẫn bên ngoài sẽ không bị thay đổi. Những nội dung này thuộc về trách nhiệm pháp lý của người cung cấp nó. Nội dung trên trang web này sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể không được phép chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi các thông tin đã hiển thị.