Tải và Nâng cấp

Tải miễn phí phần mềm GOM Inspect và dữ liệu demo. Nâng cấp lên phần mềm GOM Inspect Professional với nhiều tính năng.


Tải GOM Inspect

GOM Inspect là phần mềm xử lý lưới và kiểm tra 3D miễn phí, dùng để phân tích kích thước các đám mây điểm 3D và là trình xem các bộ dữ liệu từ các ứng dụng ATOS Professional, TRITOP Professional, GOM Inspect Professional và PONTOS Live.

Yêu cầu máy tính tối thiểu

Intel Core i3, 4 GB RAM, bo mạch đồ hoạ tương thích OpenGL (NVIDIA Quadro để tối ưu hoá dựng hình phần cứng),
Windows 7 SP1, 64 bit.

Ngôn ngữ

The free software is available in the following languages: English, German, Chinese, French, Italian, Spanish, Portuguese and Japanese.

Phần mềm GOM Inpect miễn phí
[TẢI]


Try GOM Inspect Professional now!

Convince yourself of the benefits of GOM Inspect Professional with the trial version.

GOM Inspect Professional includes besides all features of GOM Inspect also the import of native CAD formats, active parametric, creation of trend projects and Teaching by Doing.

- Free of charge
- 30 days
- No contractual commitment

[TEST PROFESSIONAL]


Tải dữ liệu mẫu

Bộ dữ liệu hỗ trợ quá trình nghiên cứu các ứng dụng khác nhau.

Kiểm tra chính

Công việc mẫu này cung cấp tổng quan các chức năng chính của GOM Inspect - bắt đầu với kiểm tra đơn thông qua độ sai lệch bề mặt, đánh giá dựa trên đường cong và phân tích dựa trên các điểm, cho đến thực hiện các lắp ghép khác nhau. Nó cũng bao gồm tính năng xác định kích thước dựa trên bản vẽ, dung sai GPS và kiểm tra độ dày vật liệu.

Kiểm tra chính (49 MB)
[TẢI]

Phân tích xu hướng

Dự án mẫu này thể hiện cách một vài chi tiết được xử lý và so sánh trong cùng một dự án. Một vài bước có thể sử dụng để phân tích xu hướng và kiểm soát quá trình thống kê. Đánh giá bao gồm các điểm màu thống kê ở dạng đồ thị và sigma, và thể hiện các tham số SPC. Hơn thế, xu hướng được thể hiện bằng bảng biểu và biểu đồ.

Phân tích xu hướng (116 MB)
[TẢI]