การสนับสนุน

การฝึกอบรมและการช่วยเหลือ สำหรับ แพ็คเกจซอฟท์แวร์ GOM Inspect


GOM Service Area

GOM ให้การสนับสนุนที่หลากหลายสำหรับซอฟท์แวร์ GOM Inspect ใน support.gom.com.

Manuals & Tutorials

คู่มือและวิดีโอสื่อการสอนเฉพาะช่วยในการให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ GOM

ข้อมูลตัวอย่าง

ชุดข้อมูลตัวอย่างจำนวนมาก สำหรับการใช้งานที่หลากหลายมีอยู่ในพื้นที่ให้บริการ

Knowledge Base

ฐานความรู้ของ GOM มากกว่า 500 รายการ พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์

กระดานแสดงความคิดเห็นของ GOM

มีผู้ใช้งานจำนวนมากกว่า 5,000 คน ใช้ประโยชน์จากกระดานแสดงความดิดเห็นเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น และผู้เชี่ยวชาญจาก GOM

การอัพเดทซอฟท์แวร์

ซอฟท์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด สามารถดาวน์โหลดได้ที่พื้นที่ให้บริการของ GOM


พื้นที่ให้บริการ GOM สามารถเข้าถึงได้ผ่าน support.gom.com หลังจากการลงทะเบียนโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ


การอบรม

สื่อการสอนเพื่อข้อมูลเบื้องต้นของ GOM Inspect เกี่ยวกับคุณลักษณะของซอฟท์แวร์

เมนูผู้ใช้งาน

ขั้นตอนแรกของการสอนให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้ถึงเมนูผู้ใช้งานรวมไปถึงมุมมองแบบ 3D, วิเคราะห์และรายงาน ทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานซอฟท์แวร์ที่สำคัญ.

[ดู วิดีโอ]

การนำเข้าข้อมูล

ในวิดีโอจะแสดงให้เห็นถึงการนำเข้าข้อมูล, เช่น การนำเข้าของไฟล์ CAD, โครงสร้างแบบจุด (point clouds) และการนำเข้าข้อมูลปริมาตรจากคอมพิวเตอร์.

[ดู วิดีโอ]

การตรวจสอบแบบง่าย

การตรวจสอบแบบง่ายจะแสดงถึงขั้นตอนการตรวจสอบ. ตัวอย่างเช่น การวางตำแหน่งชิ้นงาน(alignment), การเปรียบเทียบผิวงานกับ CAD และผลลัพท์ในรูปแบบรายงาน.

[ดู วิดีโอ]

การตรวจสอบขนาด

วิดีโอนี้จะครอบคลุมการตรวจสอบขนาดทั้งข้อมูลที่ได้จากการแสกนและข้อมูลบน CAD.

[ดู วิดีโอ]

โปรเจ็คแบบแสดงแนวโน้ม

ในการสอนจะอธิบายเกี่ยวกับโปรเจ็คแบบแสดงแนวโน้ม. ในวิดีโอจะแสดงให้เห็นทั้งแผนภาพและตารางข้อมูล.

[ดู วิดีโอ]

การสร้างรายงาน

ขั้นตอนสุดท้ายของการสอนจะช่วยให้มีความเข้าใจในรายละเอียดของการทำรายงานแบบต่างๆ เช่น การปรับปรุงหน้ารายงาน, การสร้างรูปแบบของรายงานและการส่งออกรายงาน.

[ดู วิดีโอ]


การสัมมนาต่าง ๆ

GOM ได้จัดให้มีการสัมมนา การปฏิบัติ การฝึกอบรมสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้ใช้งานขั้นสูง

การเรียนการสอน GOM Inspect ต่อไปนี้พร้อมแล้วสำหรับคุณ:

การสัมมนาและการอบรม GOM Inspect

เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟท์แวร์พร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงการนำเข้าข้อมูลโครงสร้างตาข่าย การสแกนและข้อมูล CAD การประมวลผลโครงสร้างตาข่าย การจัดตำแหน่ง การเปรียบเทียบ การตรวจสอบ 3D การตรวจสอบ 2D, GD&T การวิเคราะห์วัสดุและความหนา 3D Viewer และข้อมูลที่น่าสนใจของ GOM Inspect

ลงทะเบียนเข้าสู่การสัมมนา GOM inspect เบื้องต้น
[ลงทะเบียน]

การอบรม GOM Inspect Professional ขั้นพื้นฐาน

เป็นการเรียนรู้การตรวจสอบโครงสร้างตาข่ายและการตรวจสอบกลุ่มข้อมูลแบบจุด การ import ข้อมูลสแกน การตรวจสอบขั้นพื้นฐาน การตรวจสอบชิ้นงานลักษณะเดียวกันอย่างรวดเร็ว การวางแผนการตรวจสอบ การจัดแนว การสร้างรายงาน การสร้าง template และการวิเคราะห์แนวโน้ม

ลงทะเบียนเข้าสู่การสัมมนา GOM Inspect Professionnal ขั้นพื้นฐาน
[ลงทะเบียน]


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม GOM Inspect กรุณาเยี่ยมชมได้ที่เว็ปไซต์: www.gom.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนาและการฝึกอบรมในประเทศอื่นๆ กรุณา ติดต่อตัวแทนจำหน่าย GOM ในประเทศไทย.