GOM Inspect คืออะไร

GOM Inspect คือซอฟท์แวร์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสแกนแบบ 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็น การสแกนแบบกล้อง (Camera Scan), การสแกนแบบ Laser, เครื่องวัดจุดพิกัด (CMM) หรือระบบการวัดอื่นๆ โปรแกรม GOM Inspect ถูกใช้ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการควบคุมคุณภาพ


โครงสร้างตาข่ายรูปหลายเหลี่ยมจากกลุ่มของจุด

โครงสร้างตาข่าย 3 มิติ สำหรับชิ้นงานและส่วนประกอบต่างๆ ได้ได้รับการคำนวณจากกลุ่มของจุด 3 มิติ สำหรับการสร้างภาพ, การจำลอง, การฟื้นฟูพื้นผิว และการเปรียบเทียบค่ากลาง/ค่าจริง โครงสร้างตาข่ายยังเหมาะสำหรับการประกอบแบบเสมือนซึ่งอ้างอิงผลการวัดจากแหล่งต่างๆ สามารถส่งออกโครงสร้างตาข่ายรูปหลายเหลี่ยมที่แม่นยำไปเป็นรูปแบบมาตรฐานต่างๆ เช่น STL, G3D, JT Open, ASCII และ PLY สามารถส่งออกโครงสร้างตาข่ายรูปหลายเหลี่ยมในรูปแบบ STL สำหรับการใช้งานอย่างเช่นการพิมพ์ 3 มิติ


การประมวลผลโครงสร้างตาข่าย

โครงสร้างตาข่ายรูปหลายเหลี่ยมสามารถถูกปรับเรียบ ทำให้บาง และขัดเกลาได้ นอกจากนั้นยังสามารถปิดรูและดึงเส้นโค้งออกได้ โครงสร้างตาข่ายจะถูกประมวลผลโดยใช้อัลกอรึทึมแบบเส้นโค้งและความเผื่อ ซอฟต์แวร์จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูตัวอย่างของการประมวลผลในแต่ละขั้นตอนได้ นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดโครงสร้างตาข่ายสีทองได้โดยการหาโครงสร้างตาข่ายที่ดีที่สุดหรือคำนวณโครงสร้างตาข่ายเฉลี่ย


การนำเข้า CAD

รูปแบบ CAD ที่เป็นกลาง เช่น IGES, JT Open และ STEP รวมถึงรูปแบบดั้งเดิมเช่น CATIA, NX, Solidworks และ Pro/E สามารถนำเข้าสู่ GOM Inspect Professional โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รูปแบบข้อมูลแต่ละชนิดจะนำเข้าด้วยลากและวาง ซึ่งซอฟต์แวร์จะระบุและกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ


การนำเข้า CT

แบบจำลองเชิงปริมาตรที่สแกนสามารถแสดงและประเมินผลได้โดยตรงในซอฟต์แวร์ ข้อมูลเชิงปริมาตรที่บันทึกด้วยคอมพิวเตอร์โทโมกราฟสามารถนำเข้าด้วยการลากและวางในรูปแบบทั่วไป (.vgi, .vgl, .pcr, .exv, .rek) หรือเป็นข้อมูลดิบและสามารถประเมินได้โดยตรง นอกจากนั้น วัสดุต่างๆ ของวัตถุที่สแกนสามารถนำเข้าเป็นโครงสร้างตาข่ายพื้นผิวแยกได้ นอกจากการนำเข้าวัตถุที่สแกนแยกต่างหากแล้วซอฟต์แวร์ยังยอมให้นำเข้าชุดข้อมูลของวัตถุหลายชิ้นที่สแกนพร้อมกันด้วย CT เครื่องเดียวได้อีกด้วย สามารถนำเข้าวัตถุแบบโครงสร้างตาข่ายแยกได้ถึง 32 ชิ้นในครั้งเดียว ซอฟต์แวร์ GOM Inspect มีโหมดการสร้างรูปหลายเหลี่ยมแบบต่างๆ สำหรับการนำเข้าข้อมูล


FTA / PMI

ในแนวคิดเช่น PLM (Product Lifecycle Management - การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์) ข้อมูลกระบวนการและชิ้นส่วนจะได้รับการรวบรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในรูปของ PMI (Product Manufacturing Information - ข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการและการควบคุมห่วงโซ่การผลิตที่ครอบคลุมและทั่วทั้งองค์กร GOM รองรับอินเทอร์เฟซสำหรับการถ่ายโอนลักษณะการตรวจสอบแบบดิจิทัล เกณฑ์คุณภาพและระบบดาตัมที่ดำเนินการโดยการสร้างเงื่อนไขเข้าไปใน CAD สามารถถ่ายโอนแบบดิจิทัลและประเมินผลได้ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับบริบท เนื่องจากแผนการตรวจสอบสร้างขึ้นโดยตรงในระหว่างการนำเข้า CAD จึงไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมที่ทำงานหนักเพิ่มเติมอีก


การจัดตำแหน่ง

ซอฟต์แวร์ GOM 3D ประกอบด้วยฟังก์ชันการจัดตำแหน่งมาตรฐานทั้งหมด ประกอบด้วย: การจัดตำแหน่ง RPS, การจัดตำแหน่งตามลำดับชั้นตามองค์ประกอบทางเรขาคณิต, การจัดตำแหน่งในระบบพิกัดภายใน, การจัดตำแหน่งตามจุดอ้างอิง ตลอดจนวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมที่สุด เช่น แบบที่เหมาะสมที่สุดในระดับรวมและแบบที่เหมาะสมที่สุดในระดับย่อย ลูกค้าสามารถใช้การจัดตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น "Balanced beam" หรือ "Equalized nested" ตัวอย่างเช่น สำหรับใบกังหัน


การเปรียบเทียบค่ากลาง / ค่าจริง

โครงสร้างตาข่ายรูปหลายเหลี่ยมที่คำนวณได้จะอธิบายถึงพื้นผิวรูปแบบอิสระและแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการเปรียบเทียบพื้นผิวกับแบบทางเทคนิคหรือเปรียบเทียบโดยตรงกับชุดข้อมูล CAD สามารถใช้การวิเคราะห์พื้นผิวในแบบ 3 มิติ รวมถึงการวิเคราะห์ภาพตัดหรือจุดในแบบ 2 มิติได้ในซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น เส้น, ระนาบ, วงกลม หรือทรงกระบอกด้วยพื้นฐานของ CAD ได้


การวิเคราะห์ GD&T

องค์ประกอบของ GD&T ที่สอดคล้องกัน ได้แก่ ความเป็นระนาบ ความขนาน หรือความเป็นทรงกระบอก สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งสองแบบ คือ การวิเคราะห์มาตรฐานแบบระยะห่างของ 2 จุด และแบบสภาวะเนื้อวัสดุสูงสุด รวมทั้งความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งในดาตัมภายในและระบบพิกัด GOM รองรับมาตรฐาน ISO ตลอดจนมาตรฐาน ASME และดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานลงในซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง


การตรวจสอบแพนอากาศ

GOM Inspect Professional ได้รวบรวมฟังก์ชันการตรวจสอบทั่วไปเข้ากับการประเมินผลแบบเฉพาะงาน ฟังก์ชันการควบคุมคุณภาพแบบดั้งเดิมสำหรับการวิเคราะห์แพนอากาศและใบพัดเทอร์ไบน์ ประกอบด้วยการตรวจสอบเส้นค่าเฉลี่ยของโปรไฟล์ เซนทรอยด์ของโปรไฟล์ และความหนาโปรไฟล์ของใบพัดเทอร์ไบน์บนพื้นฐานของภาพตัด 2 มิติ นอกจากนั้นยังสามารถคำนวณจุดศูนย์ถ่วง รัศมีและความบิดของโปรไฟล์ได้


การตรวจสอบโดยอ้างอิงจากเส้นโค้ง

GOM Inspect Professional สามารถปิดช่องว่างระหว่างการตรวจสอบแบบจุดและการตรวจสอบแบบพื้นผิวได้ ข้อมูลดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบจะนำมาใช้เพื่อใช้งานฟังก์ชันการสร้างเส้นโค้ง และเพื่อให้เห็นถึงคุณสมบัติของแต่ละส่วน ตัวอย่างเช่น เส้นโค้งของขอบสามารถถูกตรวจจับ, วิเคราะห์รัศมีและเส้นลักษณะเฉพาะ และสร้างเส้นโค้งสไปลน์ขึ้น การวิเคราะห์ความเต็มและช่องว่างเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีให้ในการตรวจสอบโดยอ้างอิงจากเส้นโค้ง


การตรวจสอบโดยอ้างอิงจากจุด

ฟังก์ชันการประเมินยังสามารถใช้สำหรับกลุ่มของจุดได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การวัดระยะห่างระหว่างแต่ละจุดและการเปรียบเทียบจุดกับโมเดล CAD สามารถใช้ฟังก์ชันการสร้าง เพื่อสร้างรูปทรงเรขาคณิตมาตรฐานจากจุดหลายๆ จุดได้ ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของขนาดหรือการวิเคราะห์ GD&T ขององค์ประกอบที่สร้างขึ้น รวมถึงความเรียบ ความเป็นทรงกระบอก หรือความแม่นยำของตำแหน่งได้


การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการเสียรูป

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการเสียรูปจะดำเนินการโดยใช้แนวคิดของชิ้นส่วนประกอบ จุดจะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกันและถูกกำหนดว่าเป็นชิ้นส่วนประกอบ จากนั้นจึงสามารถคำนวณการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขการเคลื่อนไหวสำหรับชิ้นส่วนประกอบเหล่านี้ได้ การวิเคราะห์แบบ 6DoF จะทำหน้าที่ในการกำหนดการเลื่อนและการหมุนในทุกทิศทาง ฟิลด์เวกเตอร์จะช่วยให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของจุดและการเสียรูปเมื่อเวลาผ่านไป


การตรวจสอบจุดบกพร่องบนพื้นผิว

มาตรวิทยาเชิงแสงช่วยให้สามารถดำเนินการประเมินจุดบกพร่องบนพื้นผิวพร้อมกันเป็นชุดๆ ได้อย่างซ้ำๆ ผลลัพธ์จะตรงตามความเป็นจริง และจะได้รับผลลัพธ์ในระยะเวลาที่สั้นกว่าวิธีธรรมดาที่ใช้หินสำหรับลับ สำหรับแผนที่ข้อบกพร่องของพื้นผิวให้ตรงกับรูปแบบของชิ้นส่วนโดยตรง ซอฟต์แวร์ GOM Inspect จะตรวจสอบความผิดปกติของผิวแม้ในทิศทางที่โค้ง นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์จะคำนวณทิศทางค่านอร์มอลของพื้นผิวโดยอัตโนมัติ ในการตรวจสอบพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องทำการวิเคราะห์ในทิศทางเดียวกันตามที่กำหนดโดยแผนการตรวจสอบ จะต้องใช้แผนที่แสดงจุดบกพร่องเพียงชุดเดียวเท่านั้น


การตรวจสอบพาราเมตริก

ซอฟต์แวร์ GOM จะใช้แนวคิดแบบพาราเมตริกซึ่งเป็นรากฐานสำหรับทุกฟังก์ชัน วิธีการแบบพาราเมตริกนี้ช่วยให้แน่ใจได้ว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งรับประกันความน่าเชื่อถือของกระบวนการในการวัดผลและการรายงาน


การสอนโดยการทำ

การสอนโดยการทำช่วยให้สามารถนำการประเมินผลที่เสร็จสิ้นแล้วไปใช้กับชิ้นส่วนสองชิ้นหรือมากกว่าได้อย่างง่ายดาย การออกแบบพาราเมตริก ซอฟต์แวร์จะจัดเก็บการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ ไม่มีความแตกต่างระหว่างการประเมินแบบครั้งเดียวและหลายครั้ง ขั้นตอนการประเมินทั้งหมดสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์ การวางแผนก่อนหน้า หรือการช่วยเหลือจากผู้ใช้ จึงไม่ต้องใช้เวลาไปกับการเขียนโปรแกรม


การวิเคราะห์แนวโน้ม, SPC และการเสียรูป

แนวคิดแบบพาราเมตริกของซอฟต์แวร์ GOM ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มสำหรับการประเมินผลหลายครั้ง เช่น ในการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) หรือสำหรับการวิเคราะห์การเสียรูป ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินผลเต็มรูปแบบของชิ้นส่วนหรือขั้นตอนต่างๆ ภายในโครงการเดียวและมีฟังก์ชันในการกำหนดค่าการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น Cp, Cpk, Pp, Ppk, Min, Max, Avg และ Sigma


ห้องวัดเสมือน (Virtual Measuring Room - VMR)

VMR เป็นการทำงานเสมือน แทนสภาพแวดล้อมการวัดจริง ซึ่งประกอบไปด้วยเซนเซอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนไหว ส่วนประกอบที่ติดตั้งอุปกรณ์ และแผนการวัด ด้วยการใช้งานร่วมกับลำดับการทำงานในการตรวจสอบแบบพาราเมตริกที่มีใน GOM Inspect Professional แล้ว VMR จะช่วยให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการวัดอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำเข้าแผนการวัด, การเขียนโปรแกรมแบบออฟไลน์และออนไลน์, การจำลองการวัด 3 มิติ, การควบคุมการชน, ความน่าเชื่อถือของกระบวนการ, การได้มาซึ่งข้อมูล, การตรวจสอบ และการรายงาน


การรายงาน

โมดูลการรายงานจะช่วยให้สามารถสร้างรายงานรวมทั้งภาพถ่าย ภาพ ตาราง แผนผัง ข้อความ และกราฟิก สามารถมองเห็นผลลัพธ์และแก้ไขในอินเทอร์เฟซผู้ใช้แล้วส่งออกเป็นเอกสาร PDF ได้ แม่แบบสามารถนำมาใช้ซ้ำได้และสามารถเรียกคืนแต่ละฉากในรายงานได้ในหน้าต่าง 3D


ซอฟต์แวร์ GOM Inspect ฟรี

GOM Inspect คือซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับการตรวจสอบ 3 มิติ และการประมวลผลโครงสร้างตาข่ายสำหรับการสร้างโครงสร้างตาข่ายรูปหลายเหลี่ยม และสามารถใช้ดูผลการวัดและข้อมูล CAD ซอฟต์แวร์ฟรีนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ประมวลผลและประเมินข้อมูล 3 มิติ ใน GOM Inspect ฟังก์ชันพาราเมตริกจะไม่สามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชัน ฟังก์ชันพาราเมตริกช่วยให้มั่นใจได้ในการตรวจสอบย้อนกลับของข้อมูลการวัด อย่างไรก็ตาม การสร้างแม่แบบหรือมาโครสำหรับการประเมินผลหลายครั้งและฟังก์ชันการตรวจสอบพาราเมตริกจะใช้ได้อย่างสมบูรณ์เฉพาะใน GOM Inspect Professional เท่านั้น GOM Inspect จะทำให้พนักงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้า มีเครื่องมือฟรีสำหรับการประเมินผลและวิเคราะห์ผลการวัดใช้ร่วมกัน


Digital Assembly

Several parts can easily be virtually assembled in a project. Even measured meshes of two parts can be aligned with each other using different options. Therefore, inspections are possible not only within a part, but also between parts.
The physical assembly can be predicted or reconstructed based on individual parts. Users can, for example, precisely inspect gap and flush dimensions between the individual parts and prevent collisions.


Next Steps in Automotive Car Body Inspection

The GOM Software 2018 offers an optimized workflow for robogrammetry to measure car bodies even faster, more accurately and with fewer means.
Thanks to new measuring principles, you can now analyze bolts and threads without adapters. In addition to standardized evaluations, GOM offers inspection principles that users can adapt individually to their measuring tasks. This makes it easy to transfer a user-specific gap and flush analysis from one point to other points on the same or another part.


Smart Inspection

GD&T checks of a part or a part assembly that are specified in an engineering drawing can be directly chosen in the GOM Software 2018 thanks to the optimized workflow. The software automatically recognizes geometric elements and freeform surfaces and GD&T can be adapted accordingly.
Functional aspects, such as parallelism, flatness and positions in the local datum and coordinate system, can thus be inspected faster and more comfortable. The results can be displayed in a colored deviation representation.

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง GOM Inspect และ GOM Inspect Professional

ข้อมูลจากเครื่องสแกนอื่นๆ yes yes yes
การสร้างโครงสร้างตาข่าย yes yes yes
นามสกุลไฟล์ในการนำเข้าข้อมูล CAD yes yes yes
การนำเข้าข้อมูล CAD เดิม no yes yes
การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลการวัด yes yes yes
การตรวจสอบพาราเมตริก no yes yes
การตรวจสอบย้อนกลับได้ yes yes yes
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง no yes yes
การวางตำแหน่ง yes yes yes
การเปรียบเทียบค่ากลาง / ค่าจริง yes yes yes
การวิเคราะห์ GD&T yes yes yes
การวิเคราะห์แนวโน้ม yes yes yes
การหาแนวโน้มของโครงการ no yes yes
การตรวจสอบใบพัด yes yes yes
การแสดงจุดบกพร่องบนพื้นผิว yes yes yes
การตรวจสอบความโค้ง yes yes yes
การตรวจสอบจุด yes yes yes
การเขียน script no yes yes
การสร้างรูปแบบ no yes yes
การสร้างรายงาน yes yes yes
ห้องสแกนอัตโนมัติเสมือนจริง (ชุดคำสั่งเพิ่มเติม) no yes yes
การใช้งานสำหรับ License แบบเครือข่าย no no yes

ซอฟท์แวร์ GOM Inspect ฟรี ยังเป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้เปิดข้อมูลสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดย GOM Inspect Professional