การดาวน์โหลดและการอัพเกรด

สามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ GOM Inspect โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังสามารถอัพเกรดเป็นซอฟท์แวร์ GOM Inspect Professional เพื่อการใช้งานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด GOM Inspect

GOM Inspect เป็นซอฟท์แวร์สำหรับตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 3 มิติ ที่ได้จากการวัดหรือสแกนชิ้นงานจริง เพื่องานตรวจสอบคุณภาพ และงานวิศวกรรมย้อนกลับ นอกจากนี้ GOM Inspect ยังสามารถเปิดข้อมูลที่ได้จาก ATOS Professional, TRITOP Professional, GOM Inspect Professional และ PONTOS Live ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ระบบคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็น

Intel Core i3, 4 GB RAM, กราฟิกการ์ดที่เข้ากันได้กับ OpenGL (NVIDIA Quadro เพื่อให้สามารถแสดงภาพทางฮาร์ดแวร์ได้อย่างเหมาะสม),
Windows 7, 64 บิต

ภาษา

The free software is available in the following languages: English, German, Chinese, French, Italian, Spanish, Portuguese and Japanese.

ฟรี ซอฟท์แวร์ GOM Inspect
[ดาวน์โหลด]


ข้อมูลตัวอย่าง

ชุดข้อมูลซึ่งเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

Inspection Essentials

ตัวอย่างนี้ทำให้เห็นภาพรวมตลอดทั้งฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญของ GOM Inspect- เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความเบี่ยงเบนของพื้นผิว การหาค่าโดยอ้างอิงตามความโค้ง และการวิเคราะห์โดยอ้างอิงข้อมูลตามจุด ขึ้นอยู่กับการสร้าง alignment ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างมากมายเพื่อการวัดขนาดโดยอ้างอิงข้อมูลจาก Drawing, การให้พิกัดความเผื่อแบบ GPS และการตรวจสอบค่าความหนาของวัสดุ

Inspection Essentials (49 MB)
[ดาวน์โหลด]

การวิเคราะห์แนวโน้ม

โปรเจคตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานต่างๆจำนวนมากได้ถูกจัดการและเปรียบเทียบอย่างไรภายในโปรเจค. หลายๆขั้นตอนสามารถที่จะใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ. การหาค่าประกอบไปด้วยเฉดสีต่างๆที่พล็อตค่าแสดงค่าทางสถิติสำหรับค่าซิกม่า, รวมทั้งแสดงค่าพารามิเตอร์ของการควบคุมเชิงสถิติ ( statistical process control ). นอกจากนี้, แนวโน้มยังแสดงได้โดยการใช้ตารางและแผนภูมิ.

การวิเคราะห์แนวโน้ม ( 115 MB)
[ดาวน์โหลด]


อัพเกรดเป็น GOM Inspect Professional

GOM Inspect Professional แตกต่างจาก GOM Inspect ในเรื่องการนำเข้าไฟล์จากโปรแกรม CAD จากโปรแกรมหลักๆที่ยังไม่ผ่านการแปลง, การวัดชิ้นงานเหมือนกันจำนวนมากในครั้งเดียว, การแสดงแนวโน้มคุณลักษณะของชิ้นงานและการเรียนรู้ด้วยการทำตาม.

ข้อมูลที่ได้จาก GOM Inspect Professional ยังสามารถที่จะประมวลผลในซอฟท์แวร์เวอร์ชันฟรีอย่าง GOM Inspect ได้เช่นเดียวกัน.

หากต้องการเสนอแนะ หรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ GOM Inspect Professional กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการอัพเกรดนี้
[แบบฟอร์มการอัพเกรด]