การดาวน์โหลดและการอัพเกรด

สามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ GOM Inspect โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังสามารถอัพเกรดเป็นซอฟท์แวร์ GOM Inspect Professional เพื่อการใช้งานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด GOM Inspect

GOM Inspect เป็นซอฟท์แวร์สำหรับตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 3 มิติ ที่ได้จากการวัดหรือสแกนชิ้นงานจริง เพื่องานตรวจสอบคุณภาพ และงานวิศวกรรมย้อนกลับ นอกจากนี้ GOM Inspect ยังสามารถเปิดข้อมูลที่ได้จาก ATOS Professional, TRITOP Professional, GOM Inspect Professional และ PONTOS Live ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ระบบคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็น

Intel Core i3, 4 GB RAM, กราฟิกการ์ดที่เข้ากันได้กับ OpenGL (NVIDIA Quadro เพื่อให้สามารถแสดงภาพทางฮาร์ดแวร์ได้อย่างเหมาะสม),
Windows 7 SP1, 64 บิต

ภาษา

The free software is available in the following languages: English, German, Chinese, French, Italian, Spanish, Portuguese and Japanese.

ฟรี ซอฟท์แวร์ GOM Inspect
[ดาวน์โหลด]


Try GOM Inspect Professional now!

Convince yourself of the benefits of GOM Inspect Professional with the trial version.

GOM Inspect Professional includes besides all features of GOM Inspect also the import of native CAD formats, active parametric, creation of trend projects and Teaching by Doing.

- Free of charge
- 30 days
- No contractual commitment

[TEST PROFESSIONAL]


ข้อมูลตัวอย่าง

ชุดข้อมูลซึ่งเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน

Inspection Essentials

ตัวอย่างนี้ทำให้เห็นภาพรวมตลอดทั้งฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญของ GOM Inspect- เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบความเบี่ยงเบนของพื้นผิว การหาค่าโดยอ้างอิงตามความโค้ง และการวิเคราะห์โดยอ้างอิงข้อมูลตามจุด ขึ้นอยู่กับการสร้าง alignment ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างมากมายเพื่อการวัดขนาดโดยอ้างอิงข้อมูลจาก Drawing, การให้พิกัดความเผื่อแบบ GPS และการตรวจสอบค่าความหนาของวัสดุ

Inspection Essentials (49 MB)
[ดาวน์โหลด]

การวิเคราะห์แนวโน้ม

โปรเจคตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานต่างๆจำนวนมากได้ถูกจัดการและเปรียบเทียบอย่างไรภายในโปรเจค. หลายๆขั้นตอนสามารถที่จะใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ. การหาค่าประกอบไปด้วยเฉดสีต่างๆที่พล็อตค่าแสดงค่าทางสถิติสำหรับค่าซิกม่า, รวมทั้งแสดงค่าพารามิเตอร์ของการควบคุมเชิงสถิติ ( statistical process control ). นอกจากนี้, แนวโน้มยังแสดงได้โดยการใช้ตารางและแผนภูมิ.

การวิเคราะห์แนวโน้ม ( 116 MB)
[ดาวน์โหลด]