Declaraţie de confidenţialitate

§ 1 Information about the collection of personal data

(1) Declaraţia următoare conţine informaţii referitoare la colectarea datelor cu caracter personal în timpul utilizării website-ului nostru. Sunt considerate date cu caracter personal toate datele care vă privesc personal pe dumneavoastră, de exemplu, numele, adresa, adresele de e-mail şi conduita utilizatorului.

(2) Operatorul în conformitate cu articolul 4 (7) al Regulamentului General privind Protecţia Datelor (RGPD) al Uniunii Europene este GOM GmbH, Schmitzstr. 2, 38122 Braunschweig, Germania, info@gom.com (a se vedea „Caseta tehnică”). Puteţi contacta responsabilul nostru cu protecţia datelor la adresa gom@2b-advice.com sau 2B Advice GmbH, Joseph Schumpeter Allee 25, 53227 Bonn, Germania.

(3) Dacă ne contactaţi prin e-mail sau folosind un formular de contact, vom salva datele pe care ni le furnizaţi (adresa dumneavoastră de e-mail şi, dacă este cazul, numele şi numărul de telefon), pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră. Vom şterge datele furnizate în acest context atunci când stocarea lor nu mai este necesară sau, în cazul în care sunt aplicabile cerinţe obligatorii referitoare la păstrarea datelor, vom restricţiona prelucrarea acestora.

(4) Pentru situaţiile în care folosim furnizori externi de servicii, pentru a asigura funcţii individuale pe website-ul nostru sau dorim să folosim datele dumneavoastră în scopuri publicitare, vă prezentăm mai jos informaţii detaliate cu privire la operaţiunile relevante. De asemenea, specificăm criteriile aplicabile referitoare la durata stocării.

Art. 2 Drepturile dumneavoastră

(1) Aveţi dreptul de a ne solicita următoarele referitor la datele dumneavoastră cu caracter personal:

– dreptul de a solicita accesul

– dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea

– dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării

– dreptul de a vă opune prelucrării

– dreptul la portabilitatea datelor.

(2) De asemenea, aveţi dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere a protecţiei datelor, cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Art. 3 Colectarea datelor cu caracter personal atunci când vizitaţi website-ul nostru

(1) Dacă folosiţi website-ul nostru doar în scopuri de informare, respectiv dacă nu vă înregistraţi sau nu ne furnizaţi orice alte informaţii, colectăm doar datele cu caracter personal pe care browserul le trimite către serverele noastre. Atunci când vizualizaţi website-ul nostru, colectăm următoarele date, care ne sunt necesare din raţiuni tehnice, pentru a afişa website-ul şi pentru a asigura stabilitatea şi securitatea (baza legală în acest sens este articolul 6 (1) (f) din RGPD):

– adresa IP

– data şi ora solicitării

– diferenţa de fus orar faţă de ora meridianului Greenwich (Greenwich Mean Time – GMT)

– conţinutul solicitării (pagina specifică)

– starea accesului/codul de stare HTTP

– volumul de date transferate

– website-ul care a iniţiat solicitarea

– browserul

– sistemul de operare şi interfaţa

– limba şi versiunea browserului.

(2) Pe lângă colectarea datelor menţionate mai sus, plasăm module cookie pe calculatorul dumneavoastră atunci când utilizaţi website-ul nostru. Modulele cookie sunt mici fişiere de text plasate pe hard disk-ul dumneavoastră şi asociate cu browserul dumneavoastră, care transmit anumite informaţii entităţii care plasează modulele cookie (în cazul de faţă, noi). Modulele cookie nu pot rula programe sau introduce viruşi în calculatorul dumneavoastră. Ele sunt folosite pentru a face website-ul nostru per ansamblu mai uşor de utilizat şi mai eficient.

(3) Utilizarea modulelor cookie:

a) Acest website foloseşte următoarele tipuri de module cookie, scopul şi funcţionarea acestora fiind explicate mai jos:
– module cookie temporare (a se vedea punctul b).

b) Modulele cookie temporare sunt şterse automat atunci când închideţi browserul. Ele includ în special module cookie de sesiune. Acestea conţin un „ID al sesiunii”, care alocă diferitele solicitări ale browserului dumneavoastră unei sesiuni comune. Aceasta înseamnă că calculatorul dumneavoastră va fi recunoscut, dacă reveniţi pe website. Modulele cookie de sesiune sunt şterse atunci când vă delogaţi sau închideţi browserul.

c) Vă puteţi configura browserul în funcţie de preferinţe, de exemplu, îl puteţi seta să refuze modulele cookie ale terţilor sau să refuze toate modulele cookie. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că este posibil să nu puteţi utiliza toate funcţiile website-ului, dacă procedaţi astfel.

Art. 4 Încorporarea videoclipurilor YouTube

(1) Am încorporat videoclipuri YouTube în website-ul nostru. Acestea sunt salvate la adresa http://www.YouTube.com şi pot fi redate direct de pe website-ul nostru. Toate aceste videoclipuri sunt încorporate în „modul de confidenţialitate extinsă”, ceea ce înseamnă că dacă nu redaţi videoclipurile, nu sunt transmise către YouTube niciun fel de date care vă privesc pe dumneavoastră, ca utilizator. Doar atunci când redaţi videoclipurile, vor fi transmise datele specificate la alineatul 2. Nu avem niciun fel de influenţă asupra acestei transmiteri a datelor.

(2) Atunci când vizitaţi website-ul, YouTube este informat că aţi accesat pagina relevantă de pe website-ul nostru. Sunt transmise şi datele specificate în secţiunea 3 a acestei declaraţii. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă aveţi sau nu un cont YouTube sau sunteţi logat la un astfel de cont. Dacă sunteţi logat la Google, datele dumneavoastră vor fi asociate direct cu contul dumneavoastră. Dacă nu doriţi ca datele să fie asociate cu profilul dumneavoastră YouTube, trebuie să vă delogaţi înainte de a activa butonul. YouTube stochează datele dumneavoastră sub forma unui profil de utilizator, pe care îl utilizează în scopuri publicitare şi de studii de piaţă şi/sau pentru a-şi adapta website-ul în funcţie de necesităţile utilizatorilor. Această analiză este efectuată (chiar şi pentru utilizatorii care nu sunt logaţi) în special pentru activităţi publicitare relevante şi pentru a informa alţi utilizatori ai reţelei de socializare despre activităţile dumneavoastră pe website-ul nostru. Aveţi dreptul de a vă opune creării acestor profiluri de utilizator, însă pentru a exercita acest drept trebuie să luaţi legătura cu YouTube.

(3) Pentru mai multe informaţii referitoare la scopul şi obiectul colectării şi al prelucrării datelor de către YouTube, vă rugăm să consultaţi declaraţia de confidenţialitate. Aici veţi găsi informaţii suplimentare referitoare la drepturile dumneavoastră şi setările pe care le puteţi utiliza pentru protejarea confidenţialităţii: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal inclusiv în locaţii din SUA şi aderă la Cadrul privind scutul de confidenţialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.