Ce este GOM Inspect

GOM Inspect este o soluție software pentru analiza 3D a datelor măsurate cu ajutorul scanerelor optice sau laser, a mașinilor de măsurat în coordonate (CMM) și a altor sisteme de măsură. Software-ul GOM este utilizat în procesele de dezvoltare a produselor, în controlul calității și producție.


Reţele poligonale în baza norilor de puncte

Reţelele 3D pentru piese şi componente sunt calculate în baza norilor de puncte 3D pentru vizualizare, simulare, reconstrucţia suprafeţei şi comparaţia între valorile nominale/actuale. Reţelele sunt adecvate şi pentru asamblarea virtuală, bazată pe măsurători din diferite surse. Reţelele poligonale exacte pot fi exportate într-o varietate de formate standard, de exemplu, STL, G3D, JT Open, ASCII şi PLY. Reţelele poligonale pot fi exportate în format STL pentru diferite scopuri de utilizare, precum imprimare 3D.


Procesarea reţelelor

Reţelele poligonale pot fi netezite, comprimate şi rafinate. De asemenea, găurile din reţea pot fi umplute, iar curburile pot fi extrase. Reţeaua este procesată folosind algoritmi bazaţi pe curbură şi toleranţe. Aplicaţia software pune la dispoziţia utilizatorului o funcţie de previzualizare live a fiecărei etape de procesare. De asemenea, poate fi determinată o reţea golden mesh prin identificarea celei mai bune reţele sau prin calcularea unei reţele medii.


Import CAD

Modelele volumelor scanate pot fi vizualizate şi evaluate direct în aplicaţia software. Datele volumelor, capturate de computere tomograf, pot fi importate prin funcţia drag & drop în formate obişnuite (.vgi, .vgl, .pcr, .exv, .rek) sau ca date neprelucrate şi pot fi evaluate direct. De asemenea, materialele diferite ale unui obiect scanat pot fi importate ca reţele separate ale suprafeţei. În afara obiectelor scanate separat, aplicaţia software permite şi importul seturilor de date, inclusiv a mai multor obiecte care au fost scanate simultan cu un singur computer tomograf. Până la 32 de obiecte pot fi importate simultan ca reţele individuale. Aplicaţia software GOM Inspect oferă diferite moduri de poligonizare pentru datele importate.


Importul datelor de la computere tomograf

Modelele volumelor scanate pot fi vizualizate şi evaluate direct în aplicaţia software. Datele volumelor, capturate de computere tomograf, pot fi importate prin funcţia drag & drop în formate obişnuite (.vgi, .vgl, .pcr, .exv, .rek) sau ca date neprelucrate şi pot fi evaluate direct. De asemenea, materialele diferite ale unui obiect scanat pot fi importate ca reţele separate ale suprafeţei. În afara obiectelor scanate separat, aplicaţia software permite şi importul seturilor de date, inclusiv a mai multor obiecte care au fost scanate simultan cu un singur computer tomograf. Până la 32 de obiecte pot fi importate simultan ca reţele individuale. Aplicaţia software GOM Inspect oferă diferite moduri de poligonizare pentru datele importate.


FTA / PMI

În concepte, precum PLM (Product Lifecycle Management), o cantitate cât mai mare de informaţii referitoare la procese şi piese este colectată sub forma PMI (Product Manufacturing Information – informaţii de fabricare a produsului), pentru a asigura managementul detaliat, la nivelul întregii întreprinderi, şi controlul lanţurilor de producţie. GOM suportă interfeţe pentru transferuri digitale ale caracteristicilor inspecţiei. Criteriile de calitate şi sistemele de referinţă care au fost implementate în CAD printr-o construcţie semantică pot fi transferate digital şi evaluate în funcţie de context. Deoarece planul de inspecţie este generat direct în timpul importului CAD, nu este necesară o programare suplimentară laborioasă.


Alinieri

Aplicaţia software 3D GOM include toate funcţiile standard de aliniere. Acestea includ: alinierea RPS, alinierea ierarhică bazată pe elemente geometrice, alinierea într-un sistem local de coordonate, alinierea în funcţie de puncte de referinţă, precum şi diferite metode best-fit, de exemplu, best-fit global şi best-fit local. Clienţii pot folosi şi propriile alinieri specifice, precum „balanced beam” sau „equalized nested”, de exemplu, pentru pale de turbine.


Comparaţia între valorile nominale/actuale

Reţelele poligonale computerizate descriu suprafeţe cu formă liberă şi primitive. Acestea pot fi verificate prin compararea suprafeţelor cu un desen tehnic sau direct cu un set de date CAD. În aplicaţia software poate fi implementată o analiză 3D a suprafeţelor, precum şi o analiză 2D a secţiunilor sau a punctelor. De asemenea, este posibilă şi generarea de primitive, de exemplu, linii, plane, sfere sau cilindri cu ajutorul tehnologiei CAD.


Analiza GD&T

Elementele GD&T corespunzătoare sunt, de exemplu, planeitatea, paralelismul sau cilindricitatea. Este posibilă analiza standardizată atât a distanţelor dintre 2 puncte şi a necesarului maxim de material, cât şi a toleranţei de poziţie în sistemele locale de referinţă şi de coordonate. GOM suportă standarde ISO, precum şi standarde ASME şi implementează continuu actualizări ale standardelor în aplicaţia software.


Inspecţia profilului aerodinamic

GOM Inspect Professional combină funcţii generale de inspecţie cu evaluări specifice scopurilor de utilizare. Funcţionalitatea nativă de control al calităţii pentru analiza profilurilor aerodinamice şi a palelor turbinelor include: inspecţia liniei mediane a profilului, inspecţia centroidului profilului şi a grosimii profilului palelor turbinei în baza secţiunilor 2D. De asemenea, pot fi calculate centrul de gravitaţie, razele şi pasul profilului.


Inspecţie pe baza curburilor

GOM Inspect Professional reprezintă soluţia care îmbină inspecţia pe baza punctelor cu inspecţia pe baza suprafeţei. Datele digitalizate ale întregii geometrii sunt folosite pentru a aplica funcţii de construcţie pentru curburi şi pentru a vizualiza caracteristicile lor individuale. De exemplu, pot fi capturate curburile muchiilor, pot fi analizate razele şi liniile caracteristice şi pot fi create curburi spline. Analiza alinierii şi a spaţiilor libere este un alt element disponibil în cadrul inspecţiei pe baza curburilor.


Inspecţie pe baza punctelor

Funcţia de evaluare poate fi folosită şi pentru nori de puncte. Aceasta include, de exemplu, măsurarea distanţelor între punctele individuale şi compararea punctelor cu modelul CAD. Ulterior pot fi aplicate funcţii de construcţie, pentru a crea geometrii standardizate, bazate pe mai multe puncte. Aceasta permite o analiză a preciziei dimensionale sau o analiză GD&T a elementelor generate, inclusiv planeitate, cilindricitate sau precizie poziţională.


Analiza mişcării şi a deformării

Analiza mişcării şi a deformării este efectuată cu ajutorul conceptului componentelor. Punctele sunt împărţite în grupe coerente şi sunt definite drept componente. Ulterior, pentru aceste componente pot fi calculate transformări sau corecţii ale mişcărilor corpurilor rigide. Analiza 6DoF serveşte la determinarea mişcărilor de translaţie şi rotaţie pe toate direcţiile. Câmpurile vectoriale contribuie apoi la vizualizarea mişcărilor şi a deformării punctelor în cursul timpului.


Inspecţia defectelor suprafeţei

Metrologia optică permite o evaluare reproductibilă a defectelor suprafeţei, care însoţeşte producţia în serie. Rezultatele sunt obiective şi disponibile într-un timp mai scurt decât cu metoda convenţională a pietrei de şlefuit. Pentru ca harta defectelor suprafeţei să se potrivească direct cu forma piesei, aplicaţia software GOM Inspect permite inspecţia defectelor suprafeţei chiar şi pe direcţii curbate. De asemenea, aplicaţia software calculează automat direcţia normalelor la suprafaţă. Este necesară o singură hartă a defectelor pentru inspectarea suprafeţelor mari care trebuie analizate pe aceeaşi direcţie, conform planului de inspecţie.


Inspecţie parametrică

Aplicaţia software GOM are la bază un concept parametric, care reprezintă fundaţia aflată la baza fiecărei funcţii. Această abordare parametrică asigură trasabilitatea tuturor etapelor procesului, garantând astfel fiabilitatea procesului pentru rezultatele de măsurare şi rapoarte.


Teaching By Doing

Cu funcţia Teaching by Doing, orice evaluare finalizată poate fi aplicată cu uşurinţă unui număr de două sau mai multe piese. Datorită designului parametric, aplicaţia software salvează automat fiecare etapă individuală de inspecţie. Nu există nicio diferenţă între evaluările individuale şi evaluările multiple. Toate etapele de evaluare pot fi realizate fără necesitatea utilizării de scripturi, planificarea prealabilă sau intervenţia din partea utilizatorului, evitându-se astfel utilizarea timpului pentru operaţiuni de programare.


Analiza tendinţelor, SPC şi analiza deformării

Conceptul parametric aflat la baza aplicaţiei software GOM permite o analiză a tendinţelor pentru evaluări multiple, de exemplu, în cadrul controlului statistic al procesului (SPC) sau pentru analiza deformării. Aceasta permite evaluarea întregii geometrii pentru mai multe piese sau etape în cadrul unui singur proiect şi oferă funcţionalităţi pentru determinarea valorilor statistice de analiză, de exemplu, Cp, Cpk, Pp, Ppk, Min, Max, Avg şi Sigma.


Cameră virtuală de măsurare (VMR)

VMR este o reprezentare virtuală, dar funcţională, a mediului real de măsurare, fiind alcătuită din senzor, cinematică, componenta cu dispozitivul de fixare şi planul de măsurare. Împreună cu procesele de inspecţie parametrică oferite de GOM Inspect Professional, VMR permite execuţia proceselor automate de măsurare: importul planurilor de măsurare, programarea offline şi online, simularea măsurătorilor 3D, controlul coliziunilor, fiabilitatea procesului, înregistrarea datelor, inspecţia şi raportarea.


Raportare

Modulul de raportare permite crearea rapoartelor care conţin capturi de ecran, imagini, tabele, diagrame, texte şi elemente grafice. Rezultatele pot fi vizualizate şi editate în interfaţa utilizator şi apoi exportate sub forma unui document PDF. Şabloanele sunt refolosibile şi fiecare scenă salvată într-un raport poate fi recreată în fereastra 3D.


Aplicaţie software gratuită GOM Inspect

GOM Inspect este o aplicaţie software gratuită de inspecţie 3D şi procesare a reţelelor pentru generarea reţelelor poligonale şi poate fi utilizată ca interfaţă de vizualizare a rezultatelor de măsurare şi a datelor CAD. Aplicaţia software gratuită este concepută pentru utilizatori care procesează şi evaluează date 3D. În varianta GOM Inspect, funcţionalitatea parametrică este limitată. Funcţionalitatea parametrică asigură trasabilitatea datelor măsurate. Cu toate acestea, crearea de şabloane sau macro-uri pentru evaluări multiple şi funcţia inspecţiei parametrice sunt complet disponibile doar în varianta GOM Inspect Professional. Cu GOM Inspect, angajaţii, furnizorii şi clienţii au la dispoziţie o unealtă gratuită pentru evaluarea şi analizarea grupată a rezultatelor măsurătorilor.


Digital Assembly

Several parts can easily be virtually assembled in a project. Even measured meshes of two parts can be aligned with each other using different options. Therefore, inspections are possible not only within a part, but also between parts.
The physical assembly can be predicted or reconstructed based on individual parts. Users can, for example, precisely inspect gap and flush dimensions between the individual parts and prevent collisions.


Next Steps in Automotive Car Body Inspection

The GOM Software 2018 offers an optimized workflow for robogrammetry to measure car bodies even faster, more accurately and with fewer means.
Thanks to new measuring principles, you can now analyze bolts and threads without adapters. In addition to standardized evaluations, GOM offers inspection principles that users can adapt individually to their measuring tasks. This makes it easy to transfer a user-specific gap and flush analysis from one point to other points on the same or another part.


Smart Inspection

GD&T checks of a part or a part assembly that are specified in an engineering drawing can be directly chosen in the GOM Software 2018 thanks to the optimized workflow. The software automatically recognizes geometric elements and freeform surfaces and GD&T can be adapted accordingly.
Functional aspects, such as parallelism, flatness and positions in the local datum and coordinate system, can thus be inspected faster and more comfortable. The results can be displayed in a colored deviation representation.

Comparație GOM Inspect și GOM Inspect Professional

Poligonizare Date Scaner yes yes yes
Procesare Mesh yes yes yes
Import CAD formate standard yes yes yes
Import CAD formate Native no yes yes
Import/Export Măsurători
yes yes yes
Inspecție Parametrică no yes yes
Trasabilitate yes yes yes
Teaching by Doing no yes yes
Aliniamente yes yes yes
Comparaţia între valorile nominale/actuale yes yes yes
Analiză GD&T yes yes yes
Analiză Trend yes yes yes
Creare Priecte Trend no yes yes
Inspecție Profile de Palete yes yes yes
Harta cu defecte de suprafață yes yes yes
Inspecție pe baza de Curbe yes yes yes
Inspecție în puncte yes yes yes
Programare Script no yes yes
Șabloane no yes yes
Raportare yes yes yes
Camera Virtuală de Măsură (Module adiționale) no yes yes
Soluție flexibilă pentru Licențe de Rețea no no yes

Softul gratuit GOM Inspect este deasemenea o soluție de vizualizare pentru toate măsurătorile generate cu GOM Inspect Professional.