Wsparcie

Szkolenia i pomoc dostępna dla pakietów oprogramowania GOM Inspect.


Obszar serwisowy GOM

Wraz z oprogramowaniem GOM Inspect firma zapewnia szeroki wachlarz usług serwisowych pod adresem: support.gom.com

Instrukcje i filmy instruktażowe

Instrukcje użytkownika i filmy instruktażowe do poszczególnych aplikacji dostarczają najważniejszych informacji na temat oprogramowania firmy GOM.

Przykładowe dane

W obszarze serwisowym dostępne są również liczne zbiory danych na temat poszczególnych rodzajów zastosowań.

Baza wiedzy

Baza wiedzy GOM obejmuje ponad 500 haseł dostarczających informacji na temat oprogramowania i sprzętu.

Forum GOM

Z forum korzysta ponad 5 000 użytkowników dyskutujących na różne tematy i wymieniających się doświadczeniami zarówno między sobą, jak i z ekspertami firmy GOM.

Aktualizacja oprogramowania

Aktualną wersję oprogramowania można pobrać w obszarze serwisowym GOM.


Obszar serwisowy GOM dostępny jest na stronie support.gom.com po dokonaniu niezobowiązującej rejestracji.


Szkolenie

Filmy instruktażowe służą jako wprowadzenie do obsługi funkcji oprogramowania GOM Inspect.

Interfejs użytkownika

Pierwszy poradnik daje możliwość przeglądu graficznego interfejsu użytkownika wliczając w niego widok 3D, przeglądarkę i raportowanie. Omówiono w nim w skrócie wszystkie najważniejsze koncepcje programowe.

[Obejrzyj Film]

Import danych

Film przedstawia, jak zaimportować dane CAD, chmurę punktów oraz dane objętościowe generowane przez tomografy komputerowe.

[Obejrzyj Film]

Prosta Inspekcja

Ten odcinek pokazuje typowy przepływ pracy podczas inspekcji. Obrazuje jak wykonać bazowanie, stworzyć kolorystyczną mapkę odchyłek oraz jak udokumentować wyniki na stronie raportu.

[Obejrzyj Film]

Analiza wymiarów

Film obejmuje analizę wymiarów na zmierzonych i nominalnych danych.

[Obejrzyj Film]

Projekt trendu

W tym przewodniku wyjaśniono dodatkowe funkcje oprogramowania potrzebne przy tworzeniu projektu trendu. Materiał wideo obejmuje zagadnienia powiązane z osią czasu, wykresami, tabelami jak i generowaniem filmów w raporcie.

[Obejrzyj Film]

Raportowanie

Ostatni tutorial przedstawia bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości raportowania, takich jak aktualizacja strony raportu, pracy z szablonami i eksportu raportów.

[Obejrzyj Film]


Seminaria

GOM oferuje praktyczne seminaria i szkolenia zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Dostępne są następujące szkolenia GOM Inspect:

Wprowadzenie do GOM Inspect

Jednodniowe seminarium obejmujące wprowadzenie do obsługi oprogramowania oraz ćwiczenia praktyczne, takie jak: import siatek, danych skanowania i danych CAD, przetwarzanie siatki, bazowanie, porównywanie danych nominalnych z aktualnymi, kontrola 3D, kontrola 2D, GD&T, analiza grubości materiału, przeglądarka 3D i wiele innych tematów.

Rejestracja do udziału w seminarium wprowadzenie do GOM Inspect
[Rejestracja]

Szkolenie podstawowe GOM Inspect Professional

Dwudniowe szkolenie obejmuje wprowadzenie do kontroli w oparciu o siatkę i punkty: import danych skanowania, podstawowe rodzaje kontroli, kontrola parametryczna, planowanie kontroli, przypisywanie zasad pomiarowych, bazowania, tworzenie raportów, szablony projektów, analiza trendów itp.

Rejestracja do udziału w szkoleniu podstawowym GOM Inspect Professional
[Rejestracja]


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń GOM Inspect zapraszamy na: www.gom.com.

Aby uzyskać informacje na temat seminariów i szkoleń w innych krajach, prosimy zwrócić się do lokalnego partnera firmy GOM.