Gdje se koristi GOM Inspect

GOM Inspect za industrijsku primjenu koristi kao program za kontrolu, 3D preglednik, komunikacijski alat i CAD pretvarač.


BMW
BMW je instalirao GOM Inspect kao standardni 3D preglednik i program za procjenu na stotinama računala u tvornicama BMW Grupe širom svijeta. [više …]
Miele
Miele primjenjuje program GOM Inspect u cijeloj grupi da bi osigurao nesmetanu razmjenu podataka između Miele-ovih lokacija u Njemačkoj. [više …]
Bosch
Stručnjaci iz Boscha imaju velike koristi od GOM Inspect-a jer im program daje opsežnu mapu informacija potrebnih za rad. [više …]
TRW
Besplatni program GOM Inspect bio je uvjerljiv za TRW u usporedbi sa programima drugih mjenih rješenja. [više …]
Novo Nordisk
Globalna zdravstvena kompanija Novo Nordisk koristi GOM Inspect kao napredni program za prikaz za projekte izrađene u GOM Inspect Professional-u. [više …]
BJB
Kompanija BJB je zbog GOM Inspect Professional-a smanjila proces puštanja alata s tri-četiri tjedna na tri do četiri dana. [više …]
Vald. Birn
GOM Inspect je neovisan o procesu skeniranja. To je vrlo važno za Vald. Birn. Kompanija koristi program za kontrolu kvalitete uzoraka izrađenih u ljevaonici. [više …]
Kraus & Naimer
Specijalist za industrijske prekidače, Kraus & Naimer koristi GOM Inspect u kontroli razvoja i proizvodnji za izradu izvještaja prve kontrole kako bi se pokrenula proizvodnja. [više …]