Što je GOM Inspect

GOM Inspect je program za analiziranje podataka dobivenih 3D mjerenjem korištenjem 3D skenera s plavim svjetlom ili laserskih skenera, trokoordinatnih mjernih uređaja (CMM) i ostalih mjernih sustava. GOM-ov program se koristi u razvoju proizvoda, kontroli kvalitete i proizvodnji.


Poligonalne mreže iz oblaka točaka

3D mreže dijelova i komponenti izračunavaju se iz 3D oblaka točaka za vizualizaciju, simulaciju, povratno inženjerstvo i usporedbu nazivne i stvarne površine. Mreže su prikladne i za virtualnu montažu koja se temelji na mjerenjima iz različitih izvora. Precizne poligonalne mreže mogu se izvoziti u različite standardne formate, kao npr. STL, G3D, JT Open, ASCII i PLY. Poligonalne mreže mogu se izvesti u format STL za primjene kao npr. 3D ispis.


Obrada mreže

Poligonalne mreže mogu se izglađivati, reducirati i usavršavati. Osim toga, rupe u mreži mogu se zatvarati, a zakrivljene linije izdvajati. Mreža se obrađuje pomoću algoritama i tolerancija koji se temelje na zakrivljenim linijama. Softver korisniku uživo daje pregled svakog koraka obrade. Može se odrediti i zlatna mreža pronalaskom najbolje ili izračunom prosječne mreže.


Uvoz CAD podataka

Neutralni CAD formati, kao npr. IGES, JT Open i STEP, te izvorni formati, poput CATIA, NX, Solidworks i Pro/E, mogu se uvoziti u softver GOM Inspect Professional bez dodatnih troškova. Pojedinačni formati podataka uvoze se povlačenjem (drag & drop), a softver ih automatski prepoznaje i uvrštava.


Uvoz iz CT-a

Skenirani obujmi modela mogu se izravno vizualizirati i evaluirati u softveru. Podaci o obujmu izmjereni računalnim tomografima mogu se uvoziti povlačenjem (drag & drop) standardnih formata (.vgi, .vgl, .pcr, .exv, .rek), ili kao neobrađeni podaci te se mogu izravno evaluirati. Različiti materijali skeniranog predmeta dodatno se mogu uvoziti kao zasebne površinske mreže. Osim zasebno skeniranih predmeta, softver također omogućava uvoz skupova podataka za nekoliko predmeta koji su istovremeno skenirani jednim računalnim tomografom. Odjednom se može uvesti najviše 32 predmeta u obliku pojedinačne mreže. Softver GOM Inspect omogućava različite načine poligoniziranja pri uvozu podataka.


FTA / PMI

U konceptima kao što je upravljanje životnim ciklusom proizvoda (eng. PLM – Product Lifecycle Management) prikuplja se što je moguće više podataka o postupku i dijelovima u obliku podataka o proizvodnom procesu (eng. PMI – Product Manufacturing Information) kako bi se omogućilo sveobuhvatno upravljanje na razini cijele tvrtke i nadziranje proizvodnog lanca. GOM podržava sučelja za digitalni prijenos značajki ispitivanja. Kriteriji za kvalitetu, odn. sustavi podataka koji su semantičkom konstrukcijom implementirani u CAD mogu se digitalno prenijeti i evaluirati vodeći računa o kontekstu. Budući da se mjerni plan generira izravno tijekom uvoza CAD podataka, nije potrebno dodatno zahtjevno programiranje.


Poravnanje

Softver GOM 3D sadrži sve standardne funkcije poravnanja. Uključujući: RPS poravnanje, hijerarhijsko poravnanje na osnovi geometrijskih elemenata, poravnanje u lokalnom koordinatnom sustavu, poravnanje po referentnim točkama te različite metode najmanjih odstupanja, kao što su globalni „best-fit” i lokalni „best-fit”. Korisnici mogu upotrebljavati i vlastita specifična poravnanja za lopatice turbina, npr. „balanced beam” ili „equalized nested”.


Usporedba nazivne i stvarne površine

Računalno izrađene poligonalne mreže opisuju površine slobodnog oblika i geometrijske primitive. Oni se mogu provjeriti usporedbom površina s tehničkim crtežom ili izravno sa skupom CAD podataka. U softver se može implementirati 3D analiza površina te 2D analiza presjeka ili točaka. Na temelju CAD-a moguće je generirati i geometrijske primitive poput linija, ravnina, krugova ili cilindara.


Analiza tolerancije oblika i položaja (GD&T)

Odgovarajući elementi tolerancije oblika i položaja (GD&T) su, primjerice, ravnost, paralelnost ili cilindričnost. Moguća je standardizirana analiza udaljenosti između dvije točke i maksimalnog potrebnog materijala te tolerancije odstupanja položaja u lokalnim podatkovnim i koordinatnim sustavima. GOM podržava standarde ISO i ASME te neprestano implementira ažurirane standarde u svoj softver.


Ispitivanje aerodinamičkih profila

Softver GOM Inspect Professional kombinira opće funkcije ispitivanja s evaluacijama za specifičnu primjenu. Izvorne funkcije kvalitete kontrole za analizu aerodinamičkih profila i lopatica turbine uključuju: ispitivanje središnje linije profila, težišta profila i debljine profila lopatica turbine na temelju 2D presjeka. Mogu se izračunati i težišta profila, polumjeri i savijanje.


Ispitivanje na temelju krivulja

GOM Inspect Professional smanjuje razliku između ispitivanja na temelju točaka i ispitivanja na temelju površine. Digitalizirani podaci cjelovitog polja upotrebljavaju se za primjenu konstrukcijskih funkcija za krivulje i prikaz njihovih pojedinačnih svojstava. Krivulje po rubovima tako mogu, na primjer, analizirati polumjere i karakteristične linije te izraditi „splajn” krivulje. Ispitivanje na temelju krivulja sadrži i analizu zazora i poravnanja.


Ispitivanje na temelju točaka

Funkcija evaluacije može se upotrebljavati i za oblake točaka. To uključuje, primjerice, mjerenje udaljenosti između pojedinih točaka i usporedbu točaka s CAD modelom. Zatim se mogu primijeniti konstrukcijske funkcije za izradu standardnih geometrija na temelju nekoliko točaka. Time se omogućava analiza točnosti dimenzija ili analiza tolerancije oblika i položaja kreiranih elemenata, uključujući ravnost, cilindričnost ili točnost položaja.


Analiza gibanja i deformacije

Analiza gibanja i deformacije provodi se pomoću koncepta komponenti. Točke se raspodjeljuju u koherentne skupine i definiraju kao komponente. Za te se komponente zatim mogu izračunati transformacije ili ispravke gibanja krutih tijela. Analiza 6DoF služi za određivanje translacijskih i rotacijskih pokreta u svim smjerovima. Vektorska polja zatim pomažu prikazati gibanja točaka i deformacije u vremenu.


Ispitivanje površinskih nepravilnosti

Optičko mjeriteljstvo omogućava serijsku evaluaciju površinskih nepravilnosti koja se može reproducirati. Rezultati su objektivni i dostupni su brže nego kod konvencionalne metode s brusnim kamenom. Kako bi mapa površinskih nepravilnosti izravno odgovarala obliku komada, softver GOM Inspect omogućava ispitivanje površinskih deformacija čak i u zakrivljenim smjerovima. Softver također automatski izračunava smjer površinskih normala. Za ispitivanje velikih površina koje će se analizirati u istom smjeru prema mjernom planu potrebna je samo jedna mapa nepravilnosti.


Parametarsko ispitivanje

Softver GOM temelji se na parametarskom konceptu koji je osnova svake funkcije. Ovaj parametarski pristup omogućava praćenje svih koraka u postupku te tako jamči pouzdanost postupka za rezultate mjerenja i izvješća.


Učenje uz rad

Funkcijom učenja uz rad omogućava se laka primjena bilo koje završene evaluacije na dva komada ili više njih. Zahvaljujući parametarskom dizajnu, softver automatski pohranjuje svaki pojedini korak ispitivanja. Nema razlike između jednostrukih i višestrukih evaluacija. Svim koracima evaluacije može se upravljati bez pisanja skripti, prethodnog planiranja ili intervencije korisnika, tako da nije potrebno trošiti vrijeme na programiranje.


Analiza trenda, statističke kontrole procesa (SPC) i deformacija

Osnovni parametarski koncept softvera GOM omogućava analizu trenda za višestruke evaluacije, primjerice, u statističkoj kontroli procesa (SPC) ili za analizu deformacija. Tako se omogućava analiza cjelovitog polja za nekoliko dijelova ili faza u okviru jednog projekta te pruža funkcije za određivanje vrijednosti statističke analize, kao što su Cp, Cpk, Pp, Ppk, Min, Max, Avg i Sigma.


Virtualni mjerni prostor (VMR)

VMR je virtualni prikaz stvarne okoline za mjerenje, a sastoji se od senzora, kinematike, komponente sa učvršćenjem i mjernog plana. U spoju s postupcima rada parametarskog ispitivanja koje nudi softver GOM Inspect Professional, VMR omogućava provedbu automatskih postupaka mjerenja: uvoz mjernih planova, online i offline programiranje, simulaciju 3D mjerenja, kontrolu sudara, pouzdanost postupka, prikupljanje podataka, ispitivanje i izvješća.


Izvješća

Modul za izvješća omogućava izradu izvješća, uključujući snimke, slike, tablice, dijagrame, tekstove i grafikone. Rezultati se mogu prikazati i uređivati u korisničkom sučelju te zatim izvesti u obliku datoteka u PDF formatu. Predlošci se mogu ponovno upotrebljavati, a svaka slika pohranjena u izvješću može se vratiti u prozor za 3D prikaz.


Besplatni softver GOM Inspect

GOM Inspect besplatni je programski paket za 3D ispitivanje i obradu mreže koji kreira poligonalne mreže, a može se upotrebljavati kao preglednik rezultata mjerenja i CAD podataka. Ovaj besplatni softver namijenjen je korisnicima koji obrađuju i evaluiraju 3D podatke. U softveru GOM Inspect nisu u dostupne parametarske funkcije u punom opsegu. Parametarske funkcije omogućavaju praćenje mjernih podataka. Međutim, izrada predložaka ili makronaredbi za višestruku evaluaciju i funkcije parametarskog ispitivanja u punom opsegu dostupni su isključivo u softveru GOM Inspect Professional. Pomoću besplatnog alata GOM Inspect, zaposlenici, dobavljači i klijenti mogu evaluirati i analizirati rezultate mjerenja.


Digital Assembly

Several parts can easily be virtually assembled in a project. Even measured meshes of two parts can be aligned with each other using different options. Therefore, inspections are possible not only within a part, but also between parts.
The physical assembly can be predicted or reconstructed based on individual parts. Users can, for example, precisely inspect gap and flush dimensions between the individual parts and prevent collisions.


Next Steps in Automotive Car Body Inspection

The GOM Software 2018 offers an optimized workflow for robogrammetry to measure car bodies even faster, more accurately and with fewer means.
Thanks to new measuring principles, you can now analyze bolts and threads without adapters. In addition to standardized evaluations, GOM offers inspection principles that users can adapt individually to their measuring tasks. This makes it easy to transfer a user-specific gap and flush analysis from one point to other points on the same or another part.


Smart Inspection

GD&T checks of a part or a part assembly that are specified in an engineering drawing can be directly chosen in the GOM Software 2018 thanks to the optimized workflow. The software automatically recognizes geometric elements and freeform surfaces and GD&T can be adapted accordingly.
Functional aspects, such as parallelism, flatness and positions in the local datum and coordinate system, can thus be inspected faster and more comfortable. The results can be displayed in a colored deviation representation.

Usporedba GOM Inspect i GOM Inspect Professional

Poligonizacija skeniranih podataka yes yes yes
Obrada mreže yes yes yes
CAD uvoz osnovni yes yes yes
CAD uvoz specifični no yes yes
Uvoz/izvoz podataka mjerenja yes yes yes
Parametarska kontrola no yes yes
Sljedivost yes yes yes
Učenje uz rad no yes yes
Poravnanja yes yes yes
Usporedba nazivne i stvarne površine yes yes yes
GD&T analiza yes yes yes
Analiza trendova yes yes yes
Izrada statističkih projekata no yes yes
Kontrola aerodinamike yes yes yes
Analiza površinskih nepravilnosti yes yes yes
Kontrola na temelju krivulja yes yes yes
Kontrola na temelju točke yes yes yes
Pisanje skripti no yes yes
Predlošci no yes yes
Izvješća yes yes yes
Virtualna mjerna soba (Dodatni moduli) no yes yes
Fleksibilno rješenje za mrežne licence no no yes

Besplatni program GOM Inspect je također i preglednik za sve rezultate mjerenja kreiranih pomoću GOM Inspect Professional paketa.