Podpora

Školení a pomoc pro softwarové balíčky GOM Inspect.


Servisní stránky GOM

Firma GOM nabízí různé služby podopry týkající se softwaru GOM Inspect zde: support.gom.com.

Návody a cvičení

Uživatelské příručky a specializované výukové programy poskytují důležité informace o softwaru GOM.

Ukázková data

Na našich servisních stránkách najdete mnoho ukázkových dat pro různé aplikace.

Databáze znalostí

Databáze znalostí GOM obsahuje přes 500 záznamů s informacemi o softwaru a hardwaru.

GOM Fórum

Více než 5 000 uživatelů využívá naše fórum k diskusím a výměně zkušeností s jinými uživateli a odborníky firmy GOM.

Aktualizace softwaru

Aktuální verze softwaru je k dispozici ke stažení na servisních stránkách GOM.


Přístup k našim servisním stránkám je možný po nezávazné registraci prostřednictvím adresy support.gom.com.


Školení

Výuková videa slouží jako úvod do funkcí softwaru GOM Inspect.

Uživatelské prostředí

První video ukázka přináší seznámení s uživatelským prostředím, ovládáním 3D okna, prací s Explorerem a vytvářením reportů. Jde o stručný úvod a představení základního konceptu softwaru.

[PŘEHRÁT VIDEO]

Import dat

Video ukazuje jak do softwaru správně naimportovat CAD model, mrak bodů nebo objemová data z CT počítačové tomografie.

[PŘEHRÁT VIDEO]

Jednoduchá inspekce

Tato ukázka demonstruje typický pracovní postup při jednoduché inspekci. Ukáže jak postupovat při ustavení dílu na CAD model, jak vytvořit barevnou mapu odchylek a jak přenést zjištěné výsledky do reportu.

[PŘEHRÁT VIDEO]

Rozměrová analýza

Video se zabývá rozměrovou kontrolou dílu včetně porovnání naměřených hodnot s nominálními.

[PŘEHRÁT VIDEO]

Trend projekt

V tomto videu je vysvětlená práce s vícenásobnými projekty obsahující několik naměřených dílů (např. ze stejné výrobní série). Ukázána je práce s časovou osou, diagramy a také video reporty.

[PŘEHRÁT VIDEO]

Reporty

Poslední video ukázka se detailněji zabývá oblastí reportů kam patří aktualizace stránek reportu, používání šablon nebo exporty.

[PŘEHRÁT VIDEO]


Semináře

GOM nabízí praktické semináře a školení pro začátečníky i pokročilé.

K dispozici jsou tato školení:

Úvod do softwaru GOM Inspect

Jednodenní seminář poskytuje úvod do problematiky softwaru s praktickými cvičeními jako: import sítí, naskenovaných dat a CAD modelů, zpracování sítě, ustavení, porovnávání nominálních a aktuálních dat, 3D kontrola, 2D kontrola, GD&T, analýza tloušťky materiálu, 3D prohlížeč a mnoho dalších.

Zaregistrujte se pro seminář Úvod do softwaru GOM Inspect
[REGISTRACE]

Základní školení GOM Inspect Professional

Dvoudenní seminář poskytuje úvod do inspekce na polygonální síti a inspekce diskrétních bodů: import naskenovaných dat, základní kontroly, parametrická inspekce, plánování inspekce, přiřazování principů měření, ustavení, vypracování protokolů, šablony projektů, analýza trendu atd.

Zaregistrujte se pro seminář Základní školení GOM Inspect Professional
[REGISTRACE]


Více informací o seminářích o softwaru GOM Inspect najdete zde: www.gom.com.

Informace o seminářích a školeních v jiných zemích vám podá váš místní partner společnosti GOM.