Nowości

Jakie nowości zawiera aktualna wersja oprogramowania GOM Software 2016?


Import danych objętościowych

Oprogramowanie GOM Inspect może służyć bezpośrednio do wizualizacji i analizy zeskanowanych modeli objętościowych. Nowa funkcja importu umożliwia bezpośrednie importowanie do oprogramowania danych objętościowych generowanych przez tomografy komputerowe. W przeszłości proces ten wymagał etapu pośredniego realizowanego za pomocą dodatkowego oprogramowania. Obecnie użytkownicy mają możliwość importowania i analizowania danych objętościowych w powszechnie używanych formatach (.vgi, .vgl, .pcr, .exv, .rek) lub w postaci nieprzetworzonej, a wszystko to po przystępnej cenie. Ponadto oprogramowanie umożliwia import różnych materiałów ze skanowanego przedmiotu w postaci oddzielnych siatek powierzchniowych.


Mapa defektów powierzchni

Mapa defektów powierzchni usprawnia dokonywanie inspekcji. Nowa funkcja pozwala na wykrycie niewielkich defektów w oparciu o siatki i wyświetla je w postaci map kolorystycznych. Wyszczerbienia i wgniecenia zostają uwidocznione. W celu graficznego przedstawienia i zmierzenia lokalnych wybrzuszeń i wgłębień, mapa defektów powierzchni pracuje bezpośrednio na siatkach. Aby uzyskać bardziej realistyczne rezultaty, program oblicza powierzchnię teoretyczną. Porównując kontrole powierzchni teoretycznej i rzeczywistej, nowa funkcja pozwala na kompensację ogólnych zakrzywień.


Wirtualne pomieszczenie pomiarowe (VMR)

W oparciu o symulację danych pomiarowych oprogramowanie GOM Software 2016 automatycznie dokonuje obliczenia położenia punktów referencyjnych. Pomaga to w precyzyjnym rozlokowaniu punktów referencyjnych na mierzonym obiekcie i zmniejsza liczbę potrzebnych punktów referencyjnych. Nowe automatyczne generowanie punktów pomiarów fotogrametrycznych pozwala uniknąć ręcznego podawania położeń fotogrametrycznych. Ponadto ulepszono planowanie ścieżki, aby np. umożliwić zautomatyzowany pomiar wnętrz karoserii samochodowych. Teraz możliwe jest nawet przenoszenie zakończonych programów pomiarowych z jednego systemu ATOS ScanBox do drugiego. W celu przeglądania symulacji ruchu robota po ścieżce można skorzystać z bezpłatnego oprogramowania GOM Inspect.


Dodatkowe funkcje oprogramowania GOM Software 2016:

  • Nowe oprogramowanie do konwersji danych CAD: Rozbudowany import Informacji o Produkcie i Produkcji (PMI) do automatycznego tworzenia planów pomiarowych
  • Rozbudowane kontrole: Pozyskiwanie wartości z analiz powierzchni wzdłuż sekcji i krzywizn, kontrole wykonalności dla zasad pomiarowych
  • Kontrole GD&T na elementach czujnika stykowego GOM oraz elementach dopasowanych opartych na punktach
  • Dołączenie dodatkowej tolerancji do tolerancji kontroli GD&T
  • Nowa koncepcja układu odniesienia dla karoserii samochodowych w wirtualnym pomieszczeniu pomiarowym (VMR): Robogrametria z nowymi kostkami referencyjnymi
  • Konfigurowalny pasek narzędzi 3D: Prosty i szybki dostęp do ulubionych poleceń
  • Ulepszenia eksploratora: Okno wyszukiwania do filtrowania elementów, nowa sekcja dla wybranych elementów w podeksploratorze, obsługa zakresów etapów
  • Nowe style interfejsu użytkownika dla różnych środowisk roboczych
  • ...


Dalsze informacje znaleźć można w materiałach filmowych „What´s New Videos” dostępnych na kanale YouTube.